Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βιοδραστικά πληρωτικά για βιοϊατρικές εφαρμογές

Το βιοδραστικό γυαλί (BBG) διεγείρει την αγγειογένεση και προάγει την κυτταρική ανάπτυξη.

Το βιοδραστικό γυαλί αποτελεί μια καινούργια πρόταση για την τροποποίηση συστατικών κατάλληλων για βιοϊατρικές εφαρμογές, λόγω ότι τους προσδίδει βελτιωμένα χαρακτηριστικά βιοσυμβατότητας .

Ερευνα από τα Ινστιτούτα Φυσικής Επιστήμης Hefei της Κίνας, αποκάλυψε μια μέθοδο που καθιστά βιοσυμβατό το γυαλί βορικού σε επίπεδο νανο-κλίμακας για οφέλη που προάγουν το κολλαγόνο στη φροντίδα του δέρματος.

Βορικά
Βορικά (αγγλ. Borates) ονομάζονται οι χημικές ενώσεις βορίου και οξυγόνου, οι οποίες σχηματίζουν βορικά οξυανιόνια.
Το στοιχείο βόριο συναντάται ελεύθερα στη Φύση, με τη μορφή είτε μεταλλικών βορικών είτε βοριοπυριτικών.
Ένας αριθμός μεταλλικών βορικών απαντάται με φυσικό τρόπο. Αυτά παράγονται από αντιδράσεις του βορικού οξέος, ή άλλων οξειδίων του βορίου, με μεταλλοξείδια. 
Βιοενεργά γυαλιά 
Τα  βιοενεργά γυαλιά έχουν κερδίσει προσοχή πρόσφατα ως υποσχόμενα υλικά ικριώματος, ή ως πληρωτικά ή ως επιστρώσεις πολυμερικών δομών.
Ο όρος γυαλί χαρακτηρίζει ένα στερεό σώμα το οποίο έχει τυχαία δομή και υψηλό σημείο τήξης. Η διαμόρφωση της δομής του εξαρτάται από τη χημική του σύσταση και επιτυγχάνεται μέσω ιοντικών και ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα. 

Το γυαλί Nano Borate με επίστρωση HCA ανοίγει το παράθυρο για την επούλωση πληγών

Ο έλεγχος του ρυθμού αποικοδόμησης του BBG και η διατήρηση της κρίσιμης συγκέντρωσης βιοδραστικών ιόντων κατάλληλων για προώθηση και διαφοροποίηση κυττάρων παραμένουν μεγάλες προκλήσεις στην επιδιόρθωση μαλακών ιστών.

Σύμφωνα με την μελέτη των κινέζων ερευνητών , το βιοδραστικό γυαλί (BBG) διεγείρει την αγγειογένεση και προάγει την κυτταρική ανάπτυξη.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο ρυθμός αποικοδόμησής του και να διατηρηθεί η κρίσιμη συγκέντρωση βιοδραστικών ιόντων για προώθηση και διαφοροποίηση κυττάρων σε εφαρμογές επιδιόρθωσης μαλακών ιστών.

Για τον σκοπό αυτό οι ερευνητές χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά, μια ειδική κινητή φάση για την προεπεξεργασία βορικού γυαλιού καλυμμένο με ένα στρώμα υδροξυαπατίτη (HCA).
Η εν λόγω θεραπεία ανέστειλε αποτελεσματικά την ταχεία απελευθέρωση βορίου και ασβεστίου στο ποτήρι και έτσι μείωσε τη βιολογική τοξικότητά του στα κύτταρα. Επιπλέον, η καλή βιοσυμβατότητα του HCA επιτάχυνε την επαγωγή σύνθεσης κολλαγόνου στους ιστούς των ζώων.

Nanosized HCA-coated borate bioactive glass with improved wound healing effects on rodent model

Επαγγελματική Βιβλιοθήκη

Δέρμα & Αισθητική