Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βιολογικά Καλλυντικά & Ηθικό Εμπόριο

Μία απο τις συνέπειες της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης βιολογικών προϊόντων , είναι και η εκτεταμένη καλλιέργεια διαφόρων ποικιλιών φυτών προοριζόμενων αποκλειστικά για την βιομηχανία καλλυντικών.

Αυτή η εξέλιξη εγείρει νέα ζητήματα ως προς την ευθύνη της βιομηχανίας στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο Mνημόνιο Κατανόησης που υπογράφτηκε μεταξύ της Γραμματείας για την Συνθήκη της Βιοποικιλότητας που λετουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης που δρά με στόχο την προώθηση «ηθικού εμπορίου” βιολογικών προϊόντων. (Union for Ethical BioTrade).
Σύμφωνα με αυτό το Μνημόνιο , οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενημερωθούν πιο συστηματικά για την στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την ερχόμενη δεκαετία , σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας .
Η στρατηγική αυτή , που αποτυπώθηκε στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (Ιαπωνία) και έχει ήδη υπογραφτεί απο πολλά κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα , θέτει τρεις άξονες στόχων :
Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Αξιοποίηση των συστατικών της
Δίκαιη ισοδύναμη κατανομή των ευεργετημάτων απο αυτή την αξιοποίηση
Ειδικότερη αναφορά στο Mνημόνιο γίνεται για τις βιομηχανίες των καλλυντικών και των τροφίμων , καθώς είναι η κατ εξοχήν βιομηχανίες που θα επηρεαστούν απο τους στόχους του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια κυρίως δε σε ζητήματα έρευνας , τεχνολογίας αλλά και μάρκετινγκ .

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε στο Παρίσι συνέδριο με κεντρικό θέμα : «πως η βιοποικιλότητα μεταμορφώνει την βιομηχανία της Ομορφιάς».
Σκοπός του συνεδρίου -σύμφωνα με τους διοργανωτές του – ήταν να ενημερωθούν οι εταιρείες καλλυντικών για την ανάγκη επανακαθορισμού του ρόλου τους στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.