Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βιώσιμα καλλυντικά με συστατικά απο μικροφύκη

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση τα φύκια για τις βιομηχανίες καλλυντικών και υδατοκαλλιέργειας
 ALGAE4A-B (ALGAE For Aquaculture and Beauty) 
 Μια σε βάθος αξιολόγηση των  ειδών     Nannochloropsis, Tetraselmis, Phaeodactylum και Isochrysis,  για αξιοποίησή τους   στις υδατοκαλλιέργειες  και την    παραγωγή φυσικών καλλυντικών .

Τα μικροφύκη ήταν πάντα ένας συναρπαστικός στόχος για την Υδατοκαλλιέργεια, την Κοσμετολογία και την Βιοτεχνολογία, καθώς αντιπροσωπεύουν μια ανεκμετάλλευτη δεξαμενή καινοτόμων και πολύτιμων βιοδραστικών συστατικών.
Απο την άλλη , μόνο λίγα βιομόρια που προέρχονται από μικροφύκη χρησιμοποιούνται σήμερα σε εφαρμογές υγείας , καλλυντικών και στην υδατοκαλλιέργεια.

Το ALGAE4A-B χρηματοδοτήθηκε από το «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τη διεθνή και διατομεακή συνεργασία για την παραγωγή και αξιοποίηση μικροφυκών φιλικών προς το περιβάλλον καλλυντικών .
Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την ποικιλομορφία των μικροφυκών, ως πηγή για υπερσύγχρονα βιομόρια υψηλής προστιθέμενης αξίας σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και τα καλλυντικά.
Για την υλοποίηση του έργου, δημιουργήθηκε η κοινοπραξία 3 εταιρειών (από την Ισπανία και την Ελλάδα) και 3 ερευνητικών κέντρων (Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία) και 1 Πανεπιστήμιο (Ελλάδα).

Το πρόγραμμα Horizon , χρηματοδοτεί την περίοδο 2017-2022 , προτάσεις που θα αφορούν τα στάδια επεξεργασίας ( επιλογή των ποικιλιών, συνθήκες καλλιέργειας , διαχωρισμός, καθαρισμός ή / και εκχύλιση συστατικών ), με γενικό στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής των ενδιαφερομένων συστατικών .
 Οι προτάσεις θα πρέπει να οδηγούν σε αποδεδειγμένα νέα καταναλωτικά προϊόντα που θα ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία .
 Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί προγράμματα μικρής κλίμακας , για την επικύρωση της τεχνολογίας στη χρήση φυκιών και άλλης υδρόβιας / θαλάσσιας βιομάζας, για την παραγωγή συστατικών για χημικά ,φαρμακευτικά ,καλλυντικά και διαιτητικά προϊόντα .

Στο πρόγραμμα ALGAE4A-B ,στόχος της έρευνας ήταν κυρίως τα είδη Nannochloropsis, Tetraselmis, Phaeodactylum και Isochrysis.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα εκχυλίσματα των συγκεκριμένων μικροφυκών για αντιοξειδωτική δράση και για αντιγηραντικά αποτελέσματα στις καλλιέργειες δερματικών κυττάρων και ανακάλυψαν ότι τα εμπλουτισμένα εκχυλίσματα πολυσακχαριτών των συγκεκριμένων μικροφυκών εμφανίζουν ευεργετικές ιδιότητες.

Φυσικά Καλλυντικά

Θερινό επιμορφωτικό πρόγραμμα