Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βλάπτουν τα συντηρητικά το μικροβίωμα του δέρματος;

Όχι σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση μελετών
Όπως είναι γνωστό, τα συντηρητικά έχουν σχεδιαστεί για να αναστέλλουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών για να προστατεύουν προϊόντα όπως τα καλλυντικά από τη φθορά και τους χρήστες από ανεπιθύμητες μολύνσεις από παθογόνα. 
Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι αυτά τα δραστικά συστατικά μπορεί επίσης να επηρεάσουν τους μικροοργανισμούς του δέρματος.
Ωστόσο   δεν υπήρχαν  μέχρι πρόσφατα μελέτες in vivo που να διερευνούν την πιθανότητα τα συντηρητικά συστατικά, όταν περιλαμβάνονται σε σκευάσματα προσωπικής φροντίδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να επηρεάζουν το δερματικό μικροβίωμα.
 Μια πρόσφατη  μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει τις συνέπειες  των συντηρητικών στο δέρμα 

Τα συντηρητικά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα καλλυντικά σκευάσματα παραμένουν ασφαλή για χρήση μέσω του ελέγχου της μικροβιακής μόλυνσης. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα συντηρητικά περιλαμβάνουν οργανικά οξέα, αλκοόλες και φαινόλες και αυτά παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον έλεγχο της ανάπτυξης βακτηρίων, μυκήτων και μούχλας σε υποστρώματα που μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως πλούσια πηγή τροφής για μικροβιακούς ρύπους.

Ενώ η δράση αυτών των ενώσεων είναι ξεκάθαρη, τόσο in vitro όσο και στη σύνθεση, υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο που έχουν τα κοινά συστήματα συντηρητικών, σε πλήρη σύνθεση, στο μικροβίωμα του δέρματος.

Μια νέα διερευνητική μελέτη,προσπάθησε να προσδιορίσει εάν αυτό συμβαίνει αξιολογώντας την επίδραση ενός καλλυντικού προϊόντος στο μικροβίωμα του δέρματος σε σύγκριση με μια περιοχή ελέγχου που δεν έχει υποστεί επεξεργασία για εκτεταμένη περίοδο 22 ημερών και υπό ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης.

Οι ερευνητές παρουσίασαν μια ανάλυση τεσσάρων in vivo μελετών που εξετάζουν τον αντίκτυπο διαφορετικών συστημάτων συντήρησης σε πλήρη σύνθεση, σε διαφορετικές μορφές προϊόντων, με ποικίλες διάρκειες εφαρμογής.

Παρά την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα των συντηρητικών in vitro, το μικροβίωμα του δέρματος δεν επηρεάζεται από προϊόντα που περιέχουν συντηρητικά in vivo.

Τα κεντρικά σημεία της ανάλυσης :

Τα συντηρητικά συστήματα παραμένουν βασικό συστατικό των σύγχρονων καλλυντικών συνθέσεων.
Παρέχουν ένα ζωτικό μέσο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διάρκειας ζωής του προϊόντος και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ασφάλεια των καταναλωτών.
Η εργασία που παρουσιάζεται εδώ υποδηλώνει ότι τα πλήρως διαμορφωμένα καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν μια ποικιλία συντηρητικών συστημάτων δεν έχουν καμία επιζήμια επίδραση στη δομή ή την ποικιλομορφία του μικροβιώματος του δέρματος.

journals.plos.org/plosone
In-vivo impact of common cosmetic preservative systems in full formulation on the skin microbiome