Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βλαστοκύτταρα και θέματα ηθικής

Η έρευνα στο τομέα των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτικών, θρησκευτικών ομάδων, το ευρύ κοινό και, τέλος, μια μειοψηφία επιστημόνων.

Οι αντίθετοι με την έρευνα εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων συγκρίνουν αυτή την διαδικασία με την άμβλωση.
Πιστεύουν ότι το έμβρυο αποτελεί ζωή επειδή έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πλήρως σε ένα ανθρώπινο ον.
Και επομένως είναι ανήθικο και αντιδεοντολογικό να καταστραφεί μια ζωή για να σώσει μια άλλη.
Εκείνοι που υποστηρίζουν την έρευνα εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων πιστεύουν ότι το έμβρυο δεν είναι ισοδύναμο με την ανθρώπινη ζωή, επειδή είναι μέσα στη μήτρα.
Παράλληλα ,υποστηρίζουν πως οι έρευνες που γίνονται σε έμβρυα που έχουν απομείνει από την εξωσωματική γονιμοποίηση έτσι και αλλιώς θα καταστραφούν , και επομένως είναι «ηθικό» να τεθούν σε ευρύτερη χρήση .
Ακόμα περαιτέρω , τα έμβρυα που προέρχονται από νόμιμες εκτρώσεις, που έχουν ήδη καταστραφεί, θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της υγείας του ανθρώπου και όχι απλώς απορρίπτονται.
Υπάρχει μέση οδός ;
Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί δυο νέοι μέθοδοι για να αποφευχθεί η καταστροφή του εμβρύου ωστόσο βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο
Η πρώτη είναι η εξαγωγή των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων χωρίς να πειραχθεί το έμβρυο
Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε ένα έμβρυο δυο ημερών , μετά από τη διαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου σε οκτώ βλαστομερίδια ή κύτταρα.
Τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα εξάγονται από τα βλαστομερίδια, ως εκ τούτου αποτρέπεται η καταστροφή των εμβρύων
Η δεύτερη είναι η λήψη εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει … έμβρυο.
Αυτό επιτυγχάνεται με την τροποποιημένη πυρηνική μεταφορά (ΑΝΤ)
Ο πυρήνας ενός σωματικού κυττάρου μεταβάλλεται, ή γενετικά επαναπρογραμματίζεται .Αυτό έχει ως συνέπεια , το σωματικό DNA των κυττάρων να εξακολουθεί να παράγει βλαστοκύτταρα αλλά δεν παράγει ένα έμβρυο.

Μια άλλη εναλλακτική λύση , είναι να χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα αυστηρά από ενήλικες .
Το θεραπευτικό δυναμικό ωστόσο είναι χαμηλότερο, επειδή τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν σε τόσους διαφορετικούς τύπους κυττάρων, όπως των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.
Επίσης, είναι πιο πιθανό να έχουν αναπτυχθεί γενετικές ανωμαλίες με την πάροδο του χρόνου