Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γαλάζια Βιοτεχνολογία και Καλλυντικά

Η γαλάζια βιοποικιλότητα και η άντληση πόρων από  την θάλασσα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως γαλάζια βιοτεχνολογία -σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η ΕΕ – εννοούμε την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των διάφορων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

“Η εξερεύνηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες και, κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες”

Για τον σκοπό αυτό η ΕΕ επιχορηγεί μια σειρά προγράμματα για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων προερχόμενων από θαλάσσιους πόρους.

Η πολιτική αυτή προσελκύει πλέον σταθερά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών.
Θαλάσσιοι πόροι όπως τα φύκια, αποτελούν πηγή δραστικών συστατικών χρήσιμα στην παραγωγή προϊόντων για αντιγήρανση και ενυδάτωση.
Αρκετοί προμηθευτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων προϊόντων ενώ μερικά από τα προγράμματα της ΕΕ εξειδικεύονται και στον τομέα αυτό .

Ενα απο τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα με ενδιαφέρον και στην έρευνα για καλλυντικά είναι το Blue Biotechnology in the Baltic Sea Region

Μικροφύκη για καλλυντικά -το πρόγραμμα MAGNIFICENT

Μικροφύκη ως πράσινη πηγή για θρεπτικά συστατικά για τρόφιμα / ζωοτροφές και συστατικά για καλλυντικά από οικονομικά αποδοτικές νέες τεχνολογίες
Ο γενικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και επικύρωση μιας βιώσιμης και οικονομικά εφικτής νέας αλυσίδας που ξεκινάει από την καλλιέργεια και την επεξεργασία, με στόχο τη μετατροπή της βιομάζας μικροφυκών σε πολύτιμα συστατικά για τρόφιμα, εφαρμογές υδατοκαλλιέργειας και καλλυντικών.
Η κοινοπραξία MAGNIFICENT έχει 16 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων. 10 ΜΜΕ, 3 LE, 1 Πανεπιστήμιο και 2 RTO, και περιλαμβάνει εμπορικούς εταίρους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τις 3 αγορές-στόχους.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2021 οπότε και θα δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματά του καθώς και ο τρόπος αξιοποίησής τους .