Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γιόγκα:Η άσκηση των φτωχών

“Παράγοντες που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της Γιόγκα, και της φυσικής θεραπείας στον πόνο στην πλάτη , σε πληθυσμό υποεκτιμημένο και πλημμελώς εξυπηρετούμενο” .

Αυτό ήταν το θέμα μιας μελέτης που πραγματοποίησε το ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου της Βοστώνης

Στην μελέτη συμμετείχαν 299 εθελοντές με χρόνιο πόνο στην πλάτη.
Τα ευρήματα έδειξαν πως η γιόγκα καθώς και η φυσική θεραπεία έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα υλικά αυτοβοήθειας που χορηγούνται σε άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα

Παρατηρήθηκε πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ εκείνων που ήδη λάμβαναν φάρμακα για τον πόνο για τη θεραπεία της κατάστασής τους και εκείνων που δεν φοβόταν ότι η άσκηση θα έκανε τον πόνο στην πλάτη χειρότερη.

Μελετώντας έναν πληθυσμό κυρίως μη λευκών και χαμηλού εισοδήματος ασθενών, τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής δοκιμής δείχνουν ότι συνολικά, το 39% των συμμετεχόντων ανταποκρίθηκαν σε μία από τις τρεις επιλογές θεραπείας με μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία γιόγκα ή φυσικής (42% ) από την ομάδα αυτο-φροντίδας (23% ).

“Εστιάζοντας σε έναν πληθυσμό με μέσο εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο των ΗΠΑ, αυτή η έρευνα προσθέτει σημαντικά δεδομένα για έναν υποεκτιμημένο και συχνά υποεξυπηρετούμενο πληθυσμό“.

“Τα ευρήματά μας για τους προγνωστικούς παράγοντες συνάδουν με την υπάρχουσα έρευνα, δείχνοντας επίσης ότι η χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι πολλαπλές συννοσηρότητες, η κατάθλιψη και το κάπνισμα συνδέονται με κακή ανταπόκριση στη θεραπεία.”

“Οι ενήλικες που ζουν με χρόνιο πόνο στην πλάτη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια διεπιστημονική προσέγγιση στη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της γιόγκα ή της φυσικής θεραπείας, ειδικά όταν χρησιμοποιούν ήδη φάρμακα για τον πόνο”.

Boston Medical Center :Factors that Maximize Impact of Yoga, Physical Therapy on Back Pain in an Underserved Population