Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γιόγκα κατα οστεοαρθρίτιδας γόνατος

Διαδικτυακό πρόγραμμα 12 εβδομάδων γιόγκα χωρίς επίβλεψη , βελτιωσε προσωρινά τη σωματική λειτουργία στους συμμετέχοντες
Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ενηλίκων με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος διαπίστωσε ότι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γιόγκα διάρκειας 12 εβδομάδων βελτίωσε τη λειτουργία του γόνατος στους συμμετέχοντες. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν βελτίωσε σημαντικά τον πόνο στο γόνατο κατά το περπάτημα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ανέθεσαν σε 212 ενήλικες με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος να ολοκληρώσουν είτε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γιόγκα 12 εβδομάδων χωρίς επίβλεψη με εκπαιδευτικό στοιχείο είτε μόνο διαδικτυακή εκπαίδευση.
Στη συνέχεια συνέκριναν βελτιώσεις στον πόνο στο γόνατο κατά το περπάτημα και στη σωματική λειτουργία στις 12 και 24 εβδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν ανατεθεί στη γιόγκα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα δύο τρίτα του προγράμματος και ανέφεραν βελτιωμένη λειτουργία του γόνατος και λιγότερη δυσκολία στη λειτουργία σε σύγκριση με εκείνους που ασχολούνταν μόνο με την εκπαίδευση. Ωστόσο, και οι δύο ομάδες ανέφεραν παρόμοια επίπεδα πόνου στο γόνατο κατά το περπάτημα. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι τα οφέλη της λειτουργίας του γόνατος δεν διατηρήθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα γιόγκα κατά την προαιρετική περίοδο των 12 εβδομάδων μετά το αρχικό υποχρεωτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γιόγκα χωρίς επίβλεψη είναι εφικτό και βελτιώθηκε η σωματική λειτουργία στις 12 εβδομάδες ενώ οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ωστόσο, η βελτίωση ήταν μέτρια και δεν διατηρήθηκε. Συμβουλεύουν ότι απαιτείται πρόσθετη έρευνα για τη βελτίωση και τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών προγραμμάτων γιόγκα.

American College of Physicians
Effectiveness of an Unsupervised Online Yoga Program on Pain and Function in People With Knee Osteoarthritis