Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδοτήσεις για μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Νατριούχο κυανό βρωμοθυμόλης

Μη επαρκής αξιολόγηση της ασφάλειας λέει η SCCS

 Το συστατικό με την ονομασία INCI 'sodium bromothymol blue' είναι ένα ασθενές οξύ σε διάλυμα και επομένως υπάρχει σε ιονισμένες και μη ιονισμένες μορφές που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 8 διαφορετικών χρωμάτων.

Προορίζεται για χρήση ως βαφή μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα με τελική συγκέντρωση στο κεφάλι έως και 0,5%.

Προκαταρκτική Γνωμοδότηση της SCCS

α )Ερώτηση :Υπό το πρίσμα των παρεχόμενων δεδομένων, η SCCS θεωρεί το Sodium Bromothymol Blue ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών μέχρι μέγιστη συγκέντρωση στο κεφάλι 4 0,5 %;
Απάντηση :Έχοντας υπόψη τα δεδομένα που παρασχέθηκαν, η SCCS είναι της γνώμης ότι η ασφάλεια του νατριούχου βρωμοθυμόλης δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για αξιολόγηση της ασφάλειας.

β) Ερώτηση :Έχει η SCCS περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του Sodium Bromothymol Blue σε καλλυντικά προϊόντα;

Απάντηση: Απαιτούνται δεδομένα από NAM που είναι επιστημονικά αποδεκτά για τον σκοπό 23 και/ή άλλα αποδεκτά in vivo δεδομένα σχετικά με τη συστημική τοξικότητα 24 σε ένα συνολικό βάρος αποδεικτικών στοιχείων για την ασφάλεια.
Η SCCS εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις προσμείξεις που εντοπίστηκαν σε μία από τις παρτίδες, καθώς τα επίπεδα αυτών των ακαθαρσιών υπερβαίνουν το όριο τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά.