Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδοτήσεις για συστατικά ύποπτα EDCs

Η ΕΕ ζητά επαναξιολόγηση δημοφιλών στα καλλυντικά συστατικών
Αντηλιακά φίλτρα : βενζοφαινόνη-3   Homosalate  , Octocrylene
Οξειδωτική  βαφή μαλλιών και βαφής βλεφαρίδων: Resorcinol
Συντηρητικό:  Propylparaben
Συστατικά καλλυντικών ύποπτα για ενδοκρινικές διαταραχές: Το ιστορικό της επαναξιολόγησης

Το Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να καταρτίσει κατάλογο προτεραιοτήτων για πιθανούς ενδοκρινικούς διαταράκτες που δεν καλύπτονται ήδη από απαγορεύσεις ή περιορισμούς στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα για την επακόλουθη αξιολόγηση της ασφάλειας.
Στην συνέχεια , έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 14 συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και θεωρούνται ήδη ως πιθανά να έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής (EDC).

Με βάση την διαβούλευση αυτή, η ΕΕ καλεί την Επιστημονική Επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα SCCS ,μέσα σε διάστημα εννέα μηνών να επαναξιολογηση παλαιότερες γνωμοδοτήσεις της .

Βενζοφαινόνη-3 (οξυβενζόνη)
Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση, σε έτοιμη προς χρήση παρασκευή, μέχρι 6%
Επιπροσθέτως, η βενζοφαινόνη-3 επιτρέπεται σε συγκέντρωση μέχρι 0,5% για να προστατεύσει τη σύνθεση του προϊόντος σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα (παράρτημα VI Κατάλογος φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται στα καλλυντικά προϊόντα).
Η βενζοφαινόνη-3 έχει υποβληθεί σε διάφορες αξιολογήσεις ασφάλειας . Ειδικότερα, η τελευταία γνώμη της SCCP από το 2008 αναφέρει ότι «η χρήση της βενζοφαινόνης-3 ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας έως και 6% στα καλλυντικά προϊόντα αντηλιακής προστασίας και μέχρι 0,5% σε όλους τους τύπους καλλυντικών προϊόντων για την προστασία του σκευάσματος δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, εκτός από το αλλεργιογόνο δυναμικό επαφής του ».

Homosalate (βενζοϊκό οξύ )
Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση έως 10% (παράρτημα VI / 3).
Έχει υποβληθεί σε αξιολογήσεις ασφάλειας από την SCCP το 2004 και το 2007 . Ειδικότερα, η γνώμη της SCCP από το 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ,«η χρήση του Homosalate σε μέγιστη συγκέντρωση 10% w / w στο καλλυντικό προϊόν αντηλιακού φίλτρου δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή“.
Octocrylene
Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα.
Αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης ασφάλειας από την SCCP το 1994, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Octocrylene δεν ήταν τοξικό, ερεθιστικό ή αλλεργιογόνο .
Επιπλέον, η SCCP σημείωνε ότι, «δεν διεξήχθη μελέτη καρκινογένεσης».

Resorcinol
Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως οξειδωτική βαφή μαλλιών καθώς και σε προϊόντα που προορίζονται για χρωματισμό βλεφαρίδων σε συγκέντρωση έως 1,25%
(Παράρτημα IV . Κατάλογος χρωστικών που επιτρέπονται στα καλλυντικά) .
Επιπλέον, η Resorcinol επιτρέπεται επίσης σε συγκέντρωση μέχρι 0,5% σε λοσιόν για τα μαλλιά και σε σαμπουάν (Παράρτημα IV / 22 γ).
Ειδικότερα, η γνώμη της SCCS από το 2009 αναφέρει ότι «η χρήση της ρεσορκινόλης ως συστατικού σε οξειδωτικές συνθέσεις βαφής μαλλιών με μέγιστη συγκέντρωση 1,25% δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, εκτός από την δυνητική ευαισθητοποίησής του.”
Επιπλέον, η γνώμη της SCCS από το 2012 σχετικά με τις οξειδωτικές ουσίες μαλλιών που χρησιμοποιούνται και σε προϊόντα βαφής βλεφαρίδων επιβεβαίωσε ότι η Resorcinol είναι ασφαλής έως 1,25% και δεν είναι ερεθιστική για τα μάτια.

Propylparaben
Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως συντηρητικό σε συγκέντρωση μέχρι 0,14% (ως οξύ) (Παράρτημα V / 12α).
Επιπροσθέτως, έχει καθοριστεί μια ασφαλή συγκέντρωση για μείγματα παραμπέν, όπου το άθροισμα των μεμονωμένων συγκεντρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8% (ως οξύ).

Το propylparaben αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων αξιολογήσεων ασφαλείας . Συγκεκριμένα, η τελευταία γνώμη της SCCS από το 2013 αναφέρει ότι,
παρόλο που υπάρχουν πολλά τοξικολογικά στοιχεία σχετικά με τα parabens στα τρωκτικά, δεν έχουν παρασχεθεί επαρκείς αποδείξεις για την ασφαλή χρήση τους στα καλλυντικά. »

Επαγγελματική Βιβλιοθήκη: