Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για δραστικά συστατικά αιθέριων ελαίων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων της Echa (Rac)* , εξέδωσε γνωμοδοτήσεις για την γερανιόλη και την κιτράλη οι οποίες έχουν παρόμοιες χημικές δομές.

Η γνωμοδοτήσεις προτείνουν να ταξινομηθούν και τα δυο συστατικά στην ευρύτερη κατηγορία 1 ως ευαισθητοποιητές δέρματος , λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ασφάλειας που πάρθηκαν από πειράματα στα ζώα και όχι αυτά που αφορούσαν ανθρώπινα δεδομένα .

Να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στα ζώα ήταν πιο μέτριες από αυτές που παρατηρήθηκαν στις ανθρώπινες δοκιμές .

Η Δανία υπέβαλε στην επιτροπή προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης (CLH)  * που υποστήριζαν την ταξινόμηση και των δυο ουσιών στην κατηγορία 1Α .
Ωστόσο, η Rac ισχυρίστηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούσαν την ταξινόμηση τους  μόνο στην ευρύτερη κατηγορία 1, διότι δεν κατέστη δυνατή μια σαφής εικόνα της δραστικότητας με δεδομένα μόνο από επιλεγμένους ασθενείς και όχι ασθενείς γενικού πληθυσμού .

Η κιτράλη (Citral), είναι δραστικό συστατικό πολλών αιθέριων ελαίων όπως του λεμονιού , του πορτοκαλιού , του λεμονόχορτου , μελισσόχορτου , λουίζας κα

Η γερανιόλη (geraniol) ,αποτελεί το κύριο συστατικό του ροδέλαιου, ενώ εμφανίζεται επίσης σε μικρές ποσότητες σε γεράνι , λεμόνι και πολλά άλλα αιθέρια έλαια .
Η γερανιόλη δεν είχε μέχρι στιγμής ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητής  , ενώ αντίθετα η κιτράλη βρίσκεται ήδη στην κατηγορία 1.

Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων*
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης  Κινδύνων (RAC) , εξετάζει τις προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών που θεωρούνται επικίνδυνες για τον  άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως  καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων, τοξικών για την αναπαραγωγή,  ή ως ευαισθητοποιητών ΄του αναπνευστικού, καθώς και για άλλες επιδράσεις κατά περίπτωση.

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση (CLH) *
Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες ,  οφείλουν να ταξινομούν και να επισημαίνουν οι ίδιοι τις επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα προκειμένου να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή (CMR) και ουσίες ευαισθητοποιητές  του αναπνευστικού), καθώς και άλλες ουσίες, ανάλογα με την περίπτωση, η ταξινόμηση και η επισήμανση θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες σε όλη την ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης.