Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για ενδεχόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο Butylated Hydroxytoluene (BHT)
Ασφαλές το BHT σε συγκεκριμένες  συγκεντρώσεις σε προϊόντα στοματικής υγιεινής 
 Το BHT είναι μια λιπόφιλη οργανική ένωση. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα συνθετικό αντιοξειδωτικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων προσθέτων τροφίμων, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, φαρμακευτικών προϊόντων, πλαστικών/ελαστικών και άλλων προϊόντων πετρελαίου. 
Το βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο μειώνει τις βλάβες και τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Συνεπώς, βοηθά στη διατήρηση των ιδιοτήτων και της απόδοσης των προϊόντων όταν εκτίθενται στον αέρα (δηλαδή αποτρέπει την αλλαγή της οσμής, του χρώματος, της υφής κ.λπ.). 
Το BHT αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό σε μια σειρά συγκεντρώσεων (0,0002 - 0,8%) σε ένα ευρύ φάσμα τύπων καλλυντικών προϊόντων, δερματικά εφαρμοζόμενων και ψεκαστικών προϊόντων.

Το ιστορικό της γνωμοδότησης

Το συστατικό BHT (βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο) (αριθ. CAS 128-37-0, ΕΚ αριθ. 204-881-4) με τη χημική ονομασία «2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol» δεν ρυθμίζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Κανονισμού Καλλυντικών , ωστόσο περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (CosIng) για πληροφορίες σχετικά με καλλυντικές ουσίες και συστατικά με τις αναφερόμενες λειτουργίες «αντιοξειδωτικού» και «αρώματος».

Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης για παροχή δεδομένων , τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφάλεια του BHT στα καλλυντικά προϊόντα.
Η Επιτροπή ζητά από το SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας για το BHT ενόψει τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Τα κεντρικά σημεία της γνωμοδότησης
(1) Με βάση τα δεδομένα που παρέχονται και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ενδοκρινικές διαταραχές του BHT, θεωρεί η SCCS ασφαλές το BHT:
-Όταν χρησιμοποιείται στο στοματικό διάλυμα έως τη μέγιστη συγκέντρωση 0,001% και στην οδοντόκρεμα έως τη μέγιστη συγκέντρωση 0,1%;
Με βάση μια αξιολόγηση ασφάλειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ενδοκρινικές διαταρακτικές ιδιότητες του BHT, η SCCS είναι της γνώμης ότι το BHT είναι ασφαλές ως συστατικό μέχρι μέγιστης συγκέντρωσης 0,001% στο στοματικό διάλυμα και 0,1% στην οδοντόκρεμα.
ii) όταν χρησιμοποιείται σε άλλα προϊόντα έκπλυσης η παραμονής στο δέρμα έως μέγιστης συγκέντρωσης 0,8%;
Με βάση την αξιολόγηση της ασφάλειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ενδοκρινικές διαταρακτικές ιδιότητες του BHT, η SCCS είναι της γνώμης ότι το BHT είναι ασφαλές ως συστατικό έως μέγιστη συγκέντρωση 0,8% σε σε αλλα προϊόντα.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Αφιέρωμα