Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για την Βενζοφαινονη( BP-3)

Τελική γνωμοδότηση της SCCS για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αντηλιακά φίλτρα

Προγενέστερη γνωμοδότηση αναφέρει ότι ,«η χρήση του BP-3 ως φίλτρου UV έως 6% σε καλλυντικά αντηλιακά προϊόντα και έως 0,5% σε όλους τους τύπους καλλυντικών προϊόντων για την προστασία της σύνθεσης, δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, εκτός από το ενδεχόμενο επαφής με αλλεργιογόνο και φωτοαλλεργικό δυναμικό ».

Η παρούσα γνωμοδότηση

α) Το BP-3 δεν είναι ασφαλές ως φίλτρο UV έως 6% σε αντηλιακά προϊόντα, στις εξής περιπτώσεις:

  • Eίτε με τη μορφή κρέμας σώματος,
  • ή αντηλιακού προωθητικού ψεκασμού ή αντλίας ψεκασμού

β) Το BP-3 είναι ασφαλές ως φίλτρου UV έως μέγιστη συγκέντρωση 6% στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε κρέμα προσώπου, κρέμα χεριών και κραγιόν
  • έως 0,5% σε καλλυντικά προϊόντα για την προστασία της καλλυντικής σύνθεσης

γ) Επίσης είναι ασφαλές στις εξής περιπτώσεις:

  • Ως φίλτρο UV έως 2,2% σε κρέμες σώματος, σε σπρέι προωθητικού και σε σπρέι αντλίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρήση ΒΡ-3 στο 0,5% στην ίδια σύνθεση για προστασία της καλλυντικής σύνθεσης.
  • Όπου το BP-3 χρησιμοποιείται επίσης στο 0,5% στην ίδια σύνθεση, τα επίπεδα του BP-3 που χρησιμοποιούνται ως φίλτρο UV δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,7% στις κρέμες σώματος, σε σπρέι προωθητικού και σε σπρέι αντλίας.

Επιφυλάξεις ως προς τις ενδοκρινικές διαταραχές που προκαλεί η BP-3

Η ΕΕ έχει διαμορφώσει ένα κατάλογο προτεραιότητας 28 πιθανών ED σε καλλυντικά ενοποιήθηκε στις αρχές του 2019 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η βενζοφαινόνη-3 είναι μία από τις προαναφερθείσες ουσίες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσκληση για δεδομένα.

Στην παρούσα γνωμοδότηση το SCCS θεωρεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής της BP-3 ως ασαφή και στην καλύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενη. Αυτό ισχύει για όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που προέρχονται από μοντελοποίηση πυριτίου, δοκιμές in vitro και in vivo μελέτες, είτε μεμονωμένες είτε από κοινού.
Το SCCS θεωρεί ότι, ενώ υπάρχουν ενδείξεις από ορισμένες μελέτες που υποδηλώνουν ότι η BP-3 μπορεί να έχει ενδοκρινικές επιδράσεις, τα συνολικά στοιχεία δεν είναι αρκετά πειστικά προς το παρόν.
Για να εξακριβώσει εάν η BP-3 είναι ουσία ED, και αυτό απαιτεί περαιτέρω έρευνες.

Σχετικά θέματα: