Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για τον κολλοειδή άργυρο σε μορφή nano

Δημοσιεύτηκε στο τέλος Οκτωβρίου η τελική γνωμοδότηση της SCCS για τον κολλοειδή άργυρο σε νανομορφή .
Επί της ουσίας όμως η γνωμοδότηση κατέληξε σε μη συμπέρασμα για το αν το εν λογω συστατικό σε μορφή νάνο είναι τοξικό ή όχι.

Ο κολλοειδής άργυρος, (colloidal silver), είναι ένα φυσικό απολυμαντικό και αντισηπτικό και χρησιμοποιείται σε συνθέσεις καλλυντικών κυρίως για δερματικές παθήσεις.

Το ιστορικό της γνωμοδότησης
Η χρήση νανοϋλικών σε καλλυντικά προϊόντα διέπεται από κανόνες στην ΕΕ, και όλες οι εταιρείες καλλυντικών οφείλουν να υποβάλλουν σχετική γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξι μήνες πριν από τη διοχέτευση στην αγορά προϊόντων τους που περιέχουν νανοϋλικά.
Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να παρέχουν ειδικά στοιχεία που απαιτούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την SCCS να καθορίσει την ασφάλεια του κολλοειδούς αργύρου σε νανομορφή όταν χρησιμοποιείται στα καλλυντικά – συμπεριλαμβανομένων των οδοντόκρεμων και των προϊόντων περιποίησης του δέρματος – με ανώτατο όριο συγκέντρωσης 1%, λαμβάνοντας υπόψη ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες έκθεσης.

Ωστόσο, η SCCS δήλωσε στην αναφορά της  ,ότι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπέρασμα “λόγω ορισμένων σημαντικών κενών” στα στοιχεία που παρείχαν  στους φακέλους τους οι εταιρείες.  
Στην γνωμοδότηση υπογραμμίζει , ότι  “μόνο ένα περιορισμένο ποσό των παρεχόμενων στοιχείων αντιστοιχούσε στις οδηγίες της για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοϋλικών στα καλλυντικά και καμία δεν ήταν σύμφωνη με το υπόμνημά της σχετικά με τη συνάφεια, την επάρκεια και την ποιότητα των δεδομένων στους φακέλους ασφάλειας των νανοϋλικών”.