Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το αλουμίνιο

Γνωμοδότηση της SCCS για την ασφάλεια το αλουμινίου στα καλλυντικά προϊόντα

Το αλουμίνιο και οι ενώσεις του χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα όπως αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες.
Η πλέον χρησιμοποιούμενη ένωση σε καλλυντικά και ειδικότερα σε αντιιδρωτικά. είναι το χλωριούχο αλουμίνιο ( aluminium chlorohydrate).
Ενώ το χλωριούχο αλουμίνιο είναι ένα καλλυντικό συστατικό που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά , άλλα άλατα αλουμινίου όπως τα σύμπλοκα υδροξειδίου του αργιλίου ζιρκονίου και τα σύμπλοκα γλυκόζης υδροξειδίου του αργιλίου ζιρκονίου καλύπτονται με τη χρήση στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού για τα καλλυντικά ως αντιιδρωτικά με ειδικές συνθήκες χρήσης.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση που ελήφθη τον περασμένο Μάρτιο απο την SCCS
οι ενώσεις αλουμινίου είναι ασφαλείς σε :

  • Αντιιδρωτικά
  • Άλλα καλλυντικά προϊόντα όπως κραγιόν και οδοντόκρεμες

Συγκεκριμένα, και υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που παρασχέθηκαν, η SCCS θεωρεί ότι η χρήση ενώσεις του αλουμινίου είναι ασφαλείς στις ακόλουθες ισοδύναμες συγκεντρώσεις αλουμινίου μέχρι:
· 6,25% σε αποσμητικά και αντιιδρωτικά χωρίς σπρέι
· 10,60% σε αποσμητικά σπρέι ή αντιιδρωτικά με σπρέι
· 2.65% στην οδοντόκρεμα και
· 0,77% σε κραγιόν

Επίσης η SCCS θεωρεί ότι η συστηματική έκθεση στο αλουμίνιο μέσω καθημερινών εφαρμογών καλλυντικών προϊόντων δεν προσθέτει σημαντικά στο συστημικό φορτίο του αλουμινίου από άλλες πηγές. .

Η έκθεση στο αλουμίνιο μπορεί επίσης να συμβεί και από άλλες πηγές εκτός από τα καλλυντικά προϊόντα και μια σημαντική πηγή αλουμινίου στον πληθυσμό είναι η διατροφή. Η αξιολόγηση αυτή δεν έλαβε υπόψη την ημερήσια πρόσληψη αλουμινίου από τη διατροφή

OPINION ON the safety of aluminium in cosmetic products
Submission II The SCCS adopted this document at its plenary meeting on 03-04 March 2020