Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το αντηλιακό φίλτρο βενζοϊκό οξύ

Μείωση των συγκεντρώσεων απο 10% στα 7,34% σε κρέμες προσώπου και σπρέι είναι η νέα Γνωμοδότηση της SCCS που δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου
Το Βενζοϊκό οξύ (Homosalate) χρησιμοποιείται ως αντηλιακό  φίλτρο στα καλλυντικά προϊόντα.
Ανήκει στα 14 συστατικά που η ΕΕ είχε ζητήσει την επαναξιολόγηση τους ως ύποπτα για ενδοκρινικές διαταραχές

Συστατικά καλλυντικών ύποπτα για ενδοκρινικές διαταραχές

Το Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να καταρτίσει κατάλογο προτεραιοτήτων για πιθανούς ενδοκρινικούς διαταράκτες που δεν καλύπτονται ήδη από απαγορεύσεις ή περιορισμούς στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα για την επακόλουθη αξιολόγηση της ασφάλειας.
Στην συνέχεια , έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 14 συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και θεωρούνται ήδη ως πιθανά να έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής (EDC).
Με βάση την διαβούλευση αυτή, η ΕΕ καλούσε την Επιστημονική Επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα SCCS να επαναξιολογήσει παλαιότερες γνωμοδοτήσεις της .
Ανάμεσα τα υπο εξέταση συστατικών συμπεριλαμβάνονταν :
Βενζοφαινόνη-3 (οξυβενζόνη)
Homosalate (βενζοϊκό οξύ )
Octocrylene
Resorcinol
Propylparaben

Το ιστορικό της νέας γνωμοδότησης

Το Homosalate (Αριθ. CAS 118-56-9, EC No 204-260-8) ‘ έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του και ως τα τώρα ρυθμιζόταν ως φίλτρο UV σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση έως και 10 % ( Παράρτημα VI/3)./
Στις 24-25 Ιουνίου 2021, η SCCS υιοθέτησε γνώμη με το συμπέρασμα ότι το Homosalate δεν μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλές σε συγκεντρώσεις έως και 10%.
Κατά τη γνώμη της SCCS, η χρήση του Homosalate είναι ασφαλής για τον καταναλωτή έως τη μέγιστη συγκέντρωση 0,5% στο τελικό προϊόν.
Στις 30 Ιουλίου 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία διαθεσιμότητα των φίλτρων UV και κατά συνέπεια η επαρκής αντηλιακή προστασία για τους καταναλωτές, η βιομηχανία υπέβαλε εκ νέου υπολογισμό του Περιθωρίου Ασφάλειας (MoS) με βάση μόνο τη χρήση του Homosalate σε προϊόντα προσώπου (κρέμα προσώπου και προϊόντα αντλίας-ψεκασμού).

Η Γνωμοδότηση

Με βάση την αξιολόγηση ασφάλειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής του Homosalate, η SCCS είναι της γνώμης ότι το Homosalate είναι ασφαλές ως φίλτρο UV σε συγκεντρώσεις έως 7,34% σε κρέμα προσώπου και σπρέι .’