Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το αντηλιακό φίλτρο Homosalate

Το  Homosalate  δεν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις έως και 10%  σύμφωνα  με την νέα  γνωμοδότηση της   SCCS .

Το Homosalate (βενζοϊκό οξύ ), ρυθμίζεται μέχρι στιγμής ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση έως 10% (παράρτημα VI / 3 του Κανονισμού καλλυντικών).
Έχει υποβληθεί σε αξιολογήσεις ασφάλειας από την SCCS το 2004 και το 2007 . Ειδικότερα, η γνώμη της SCCS από το 2007 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ,«η χρήση του Homosalate σε μέγιστη συγκέντρωση 10% w / w στο καλλυντικό προϊόν αντηλιακού φίλτρου δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή“.

Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης για δεδομένα, για την τρέχουσα Γνωμοδότηση,η Cosmetics Europe υπέβαλε επιστημονικά στοιχεία για να αποδείξει την ασφάλεια του homosalate ως φίλτρου UV στα καλλυντικά προϊόντα.

Η τωρινή γνωμοδότηση της SCCS καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Με βάση την αξιολόγηση της ασφάλειας, το Homosalate δεν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις έως και 10%.
Κατά τη γνώμη της SCCS, η χρήση homosalate ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής για τον καταναλωτή έως και μέγιστη συγκέντρωση 1,4% του homosalate στο τελικό προϊόν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η SCCS έχει θεωρήσει τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία για ενδοκρινικές διαταραχές των ιδιοτήτων του homosalate ως ασαφή, και στην καλύτερη περίπτωση διφορούμενη. Αυτό ισχύει για όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που προέρχονται από μοντελοποίηση πυριτίου, δοκιμές in vitro και in vivo μελέτες, όταν εξετάζονται μεμονωμένα ή λαμβάνονται μαζί.

Το SCCS θεωρεί ότι, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις από ορισμένες μελέτες που υποδηλώνουν ότι το homosalate μπορεί να έχει ενδοκρινικές επιδράσεις, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά πειστικά προς το παρόν ώστε να επιτρέψουν την εξαγωγή ενός συγκεκριμένου ενδοκρινικού τοξικολογικού προφίλ για χρήση στην αξιολόγηση της ασφάλειας.

Σχετικά θέματα: