Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το αρωματικό συστατικό Lilial

Δεν μπορεί αποκλειστεί το δυναμικό γενοτοξικότητάς του ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις λέει η επιστημονική επιτροπή της Κομισσιόν SCCS ..
Η λιλιάλη (Lilial) , είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αρωματικό συστατικό που απαντάται φυσικά στο αιθέριο έλαιο του χαμομηλιού
Χρησιμοποιείται συνθετικά σε μια ευρεία σειρά καλλυντικών όπως αρώματα, κρέμες προσώπου και χεριών , σαμπουάν, αποσμητικά, λοσιόν τεχνητού μαυρίσματος και προϊόντα χτενίσματος
Θεωρείται αλλεργικό και ύποπτο για πρόκληση δερματίδας εξ επαφής
Το προφιλ του συστατικού
Χημικό όνομα : Butylphenyl methylpropional (p- BMHCA)
Εμπορικά ονόματα : Lilestralis ,Lilial® , Lysmeral® Extra ,Lilyal , NSC 22275 , pt-bucinal
Περιλαμβάνεται στο παράρτημα III (συστατικά περιορισμένης δοσολογίας ) του κανονισμού για τα καλλυντικά
Μέγιστη συγκέντρωση ως 10 ppm για προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα και ως 100 ppm για προϊόντα που ξεπλένονται.
Το ιστορικό της νέας γνωμοδότησης
Το 2016, η SCCS είχε γνωμοδοτήσει ότι το συστατικό δεν είναι ασφαλές σε καλλυντικά λόγω των ιδιοτήτων του να προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.
Επιπλέον, δεν μπορεί να συναχθεί οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το αν το συστατικό ενέχει το κίνδυνο μεταλλαξιγένεσης .
Το Μάρτιο του 2017, η Διεθνής Ενωση Αρωμάτων IFRA , υπέβαλε έναν νέο φάκελο ασφαλείας που συμπεριλάμβανε μια ευρεία σειρά καλλυντικών προϊόντων , με προτεινόμενες περιορισμένες μέγιστες συγκεντρώσεις στο τελικό προϊόν και με το ερώτημα αν σε αυτές τις νέες συγκεντρώσεις; μπορεί το συστατικό να θεωρηθεί ασφαλές.
Η SCCS με βάση την ανάλυση των δεδομένων του φακέλου που υποβλήθηκε, γνωμοδότησε ότι το δυναμικό γενοτοξικότητας της ουσίας δεν μπορεί να αποκλειστεί. Επομένως, δεν μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα για την ασφάλειά του.
Η SCCS προσθέτει ότι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλες γνωμοδοτήσεις επιστημονικών φορέων (βάσει του κανονισμού REACH) για την μελλοντική επαναξιολόγηση του συστατικού