Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το σαλικυλικό μεθυλεστέρα

Ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε  συγκεκριμένα ποσοστά ασφαλείας  αλλά πιθανά επικίνδυνο όταν υπάρχει συνδυασμένη    έκθεση 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί   στην χρήση του  αιθέριου ελαίου wintergreen που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά καθώς μπορεί να  περιέχει έως και 99% σαλικυλικό μεθυλεστέρα
Αυτο είναι το γενικό συμπέρασμα απο την γνωμοδότηση της SCCS ( επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για καταναλωτικά προϊόντα) που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η γνωμοδότηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, της ΕΕ
Το αίτημα για την αξιολόγησή του προήλθε από το γεγονός ότι το εν λόγω συστατικό ενδέχεται να ενταχθεί στις ουσίες CMR2, γεγονός που θα καταστήσει την χρήση του στα καλλυντικά απαγορευτική .
Το αίτημα υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Σαλικυλικό μεθύλιο ( Methyl salicylate) , CAS: 119-36-8, αριθμός ΕΚ: 204-317-7)
Πρόκειται για ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής κυρίως σε μίγματα αρωμάτων και ως αρωματικός και καταπραϋντικός 
παράγοντας στα προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Το ιστορικό της Γνωμοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2019 γνωμοδότηση που προτείνει το σαλικυλικό μεθύλιο να χαρακτηριστεί ως «Τοξικό για την αναπαραγωγή» Κατηγορία 2 » και« ευαισθητοποιητή δέρματος Κατηγορία 1Β »
Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας είναι ο εστέρας της μεθυλικής αλκοόλης και του σαλικυλικού οξέος. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το σαλικυλικό οξύ είναι το κύριο μεταβολικό προϊόν του σαλικυλικού μεθυλεστέρα με υδρόλυση.
Κατόπιν αυτής της γνωμοδότησης η ΕΕ απέστειλε αίτημα προς την Επιστημονική της επιτροπή (SCCS) προκειμένου να αξιολογήσει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις να ταξινομηθεί στην κατηγορία των ουσιών υψηλής ανησυχίας ή εντέλει είναι ασφαλής η χρήση του στα καλλυντικά προϊόντα

Η Γνωμοδότηση

Α )Η SCCS θεωρεί τον σαλικυλικό μεθυλεστέρα ασφαλή όταν χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα έως και μέγιστες συγκεντρώσεις που προβλέπονται στον φάκελο που υποβλήθηκε

Β) Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας θα πρέπει να θεωρείται ως αδύναμο ευαισθητοποιητικό του δέρματος στον άνθρωπο και ως ένα ερεθιστικό για τα μάτια.

Γ) Επιπλέον, η SCCS θα ήθελε να εκφράσει άλλες ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του:
• Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταναλωτικά προϊόντα εκτός από καλλυντικά προϊόντα, όπως προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης, προϊόντα περιποίησης αέρα, βιοκτόνα (πχ.απολυμαντικά, προϊόντα ελέγχου παρασίτων), γυαλιστικά και κεριά, τα οποία μπορεί να αυξήσουν τη δόση συστηματικής έκθεσης και πιθανώς να υπερβεί το ασφαλές επίπεδο.
• Ο σαλικυλικός μεθυλεστέρας θα μεταβολιστεί στο σώμα σε σαλικυλικό οξύ, το οποίο επίσης ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή και χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα (βλ. Γνώμη SCCS/1601/18).

Επομένως, η συνδυασμένη έκθεση σε καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν διάφορα σαλικυλικά μπορεί να αυξήσει τη δόση συστηματικής έκθεσης και πιθανώς να υπερβεί το ασφαλές επίπεδο.

Η SCCS παρατηρεί επίσης , ότι το αιθέριο έλαιο wintergreen που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν έως και 99% σαλικυλικό μεθυλεστέρα. Επομένως κατά τον υπολογισμό του περιεχομένου του σαλικυλικό μεθυλεστέρα σε ένα καλλυντικό προϊόν, οποιοδήποτε κλάσμα προέρχεται από έλαιο wintergreen πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Οδηγός Αρωματικών φυτών /Αιθέριων ελαίων

Νεο – Χειμωνιάτικα (Ericaceae ή ερείκης των ανθίζοντας φυτών)