Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το συστατικό DHA

Χρωστική αντηλιακών , σπρέι αυτομαύρισματος και μη οξειδωτικών βαφών μαλλιών
Η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής,δημοσίευσε  την τελική της γνώμη σχετικά με τη χρήση της διυδροξυακετόνης (DHA) στα καλλυντικά.

Η διυδροξυακετόνη ή γλυκερόνη (DHA) , χρησιμοποιείται ως συστατικό αντηλιακών προϊόντων καθώς και ως χρωστική σε μη οξειδωτικές βαφές μαλλιών.
Χρησιμοποιείται επίσης και σε σπρέι αυτομαυρίσματος

Συχνά λαμβάνεται από φυτικές πηγές, όπως τα ζαχαρότευτλα και τα ζαχαροκάλαμα, αλλά και από ζύμωση της γλυκερίνης.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της SCCS :
Η ουσία είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό χρωματισμού μαλλιών σε εφαρμογές που μένουν (μη οξειδωτικές) έως μέγιστη συγκέντρωση 6,25%.
Θεωρεί ακόμα ότι αυτή η χρήση μαζί με τη χρήση λοσιόν αυτο-μαυρίσματος και κρέμας προσώπου που περιέχει έως και μέγιστη συγκέντρωση 10% DHA είναι επίσης ασφαλής.

Προφίλ

Διϋδροξυακετόνη (DHA) με τη χημική ονομασία 1,3-διυδροξυ-2-προπανόνη (CAS αριθ. 96-26-4, ΕΚ. Αριθ. 202-494-5) είναι ένα καλλυντικό συστατικό με τις αναφερθείσες λειτουργίες του δέρματος συντήρηση, η και μαυρίσματος. Μέχρι τώρα το το DHA δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Καλλυντικών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Σχετικά θέματα στο Κέντρο Γνώσης :

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Ενα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης