Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το τεστ αλλεργίας βαφών

Το τεστ  AAT (AAT-Allergy Alert Test) μπορεί να δώσει αξιόπιστα  αποτελέσματα αλλεργίας και όταν αυτό  εφαρμόζεται απο μη ειδικό  …   υπό προϋποθέσεις και με εκλογικευμένη χρήση ..  

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιστημονική Επιτροπή για τα καταναλωτικά προιοντα SCCS , ενέκρινε έρευνα που της προσκομίστηκε , σύμφωνα με την οποία ,το AAT είναι κατάλληλο για την παροχή ένδειξης αλλεργικής αντίδρασης στις βαφές μαλλιών

Ωστόσο , η SCCS διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα και στην γνωμοδότηση της αναφέρει πως πιθανά χρειάζονται ευρύτερες μελέτες στον γενικό πληθυσμό για να αποδειχθεί η χρησιμότητα του AAT.

Το ιστορικό της Γνωμοδότησης

Το φθινόπωρο του 2018 , Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΕΕ , είχε ζητήσει από την SCCS να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των τεστ αλλεργίας βαφών όταν αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον χρήστη με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πιστοποιημένα κριτήρια για την εφαρμογή αυτού του τεστ αλλεργίας .

Η SCCS στην γνωμοδότησή της επισημαίνει , πως προϋπόθεση χρήσης από μη ειδικούς αυτού του τεστ είναι η πιστοποίησή του .
Επιπλέον ,η SCCS επαναλαμβάνει την ανησυχία της που διατυπώθηκε και σε προηγούμενη γνωμοδότηση της , σύμφωνα με τη οποία το ΑΑΤ φέρει τον ίδιο βασικό κίνδυνο ευαισθητοποίησης όπως η χρήση ενός προϊόντος βαφής μαλλιών .
Εάν το ΑΑΤ χρησιμοποιείται σε τακτική βάση πριν από τη βαφή μαλλιών, αυτό αναπόφευκτα α αυξάνει τον αριθμό των εκθέσεων και επομένως μπορεί να να αυξήσει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης.
Από την άποψη αυτή, την ανάπτυξη και η επιστημονική αξιολόγηση άλλων μεθόδων διαλογής για την ευαισθητοποίηση των βαφών μαλλιών πρέπει να εξεταστούν …

Σχετικά θέματα