Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για το Octocrylene

Προκαταρκτική γνωμοδότηση για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα συστατικά καλλυντικών , δημοσίευσε η SCCS – και καλεί για σχόλια ως τις 15 Μαρτίου 2021
Το Octocrylene ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα.
 Θεωρείται  το πιο τοξικό από τα ελεγμένα φίλτρα UV
 Σε   δοκιμές προκάλεσε απόκριση στρες , ενώ πυροδότησε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία.
 Ανησυχητικά επίσης   είναι και τα ευρήματα για το δυναμικό συσσώρευσης πιθανώς τοξικών κοραλλιογενών τροποποιημένων παραγώγων.
 Αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης ασφάλειας από την SCCP το 1994, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Octocrylene δεν ήταν τοξικό, ερεθιστικό ή αλλεργιογόνο .
 Επιπλέον, η SCCP σημείωνε ότι, «δεν διεξήχθη μελέτη καρκινογένεσης»
Οροι αναφοράς

Η Επιτροπή ζητά από το SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας στο Octocrylene λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχονται και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής του Octocrylene.

Κέντρο Γνώσης

Φυσικά Καλλυντικά

Προκαταρκτικά συμπεράσματα

Α )Με βάση την αξιολόγηση της ασφάλειας, η SCCS θεωρεί ότι το συστατικό είναι ασφαλές σε συγκεντρώσεις έως και 10% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή μαζί ως Φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα, δηλαδή σε αντηλιακή κρέμα / λοσιόν, αντηλιακό σπρέι , κρέμα προσώπου, κρέμα χεριών και κραγιόν.
Β) Η χρήση αντηλιακού σε μορφή σπρέι θεωρείται ασφαλής σε συγκεντρώσεις έως και 10% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά δεν είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται μαζί με κρέμα προσώπου, κρέμα χεριών και κραγιόν.
Εναλλακτικά, η χρήση του Octocrylene σε αντιηλιακό προωθητικό σπρέι θεωρείται ασφαλής όταν η συγκέντρωσή του δεν υπερβαίνει το 9% όταν χρησιμοποιείται μαζί με κρέμα προσώπου, κρέμα χεριών και κραγιόν που περιέχει 10% Octocrylene
Γ ) Η SCCS θεωρεί ότι, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις από μερικές in vivo μελέτες που υποδηλώνουν ότι το Octocrylene μπορεί να έχει ενδοκρινικές επιδράσεις, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά πειστικά προς το παρόν ώστε να επιτρέψουν την εξαγωγή συγκεκριμένου τοξικολογικού σημείου αναχώρησης που σχετίζεται με το ενδοκρινικό σύστημα για χρήση στην αξιολόγηση ασφάλειας.
Έχει αναφερθεί ευαισθητοποίηση επαφής με το Octocrylene, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση του Octocrylene σε καλλυντικά προϊόντα, ο αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής φαίνεται να είναι αμελητέος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση φωτοαλλεργίας στο Octocrylene σχετίζεται στενά με μια προηγούμενη φωτοαλλεργία στην τοπική κετοπροφαίνη.
Η έκθεση στο Octocrylene από άλλα προϊόντα εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στις παρούσες προτάσεις δεν έχει ληφθεί υπόψη.

Σχετικά θέματα :