Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση για φωτοτοξικότητα του συστατικού MNM

Φωτοτοξικότητα συστατικού αιθερίων ελαίων συμπεριλαμβανομένου του Petitgrain Mandarin
Το συστατικό MNM ( methyl-N-methylanthranilate) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αντηλιακά προϊόντα και προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο για έκθεση σε φυσικό / τεχνητό UV , αλλά θεωρείται ασφαλές για χρήση έως και 0,1% σε προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα και σε 0,2% σε προϊόντα που ξεπλένονται .

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της γνωμοδότησης της επιστημονικής επιτροπής της Κομισιον SCCS ,για ένα εξαιρετικά δημοφιλές αρωματικό συστατικό που υπάρχει σε πολλά αιθέρια έλαια .

Το MNM (CAS No. 85-91-6, EC No. 201-642-6) είναι ένα συστατικό αρώματος που χρησιμοποιείται σε διάφορα καλλυντικά, όπως αρώματα, σαμπουάν, σαπούνια και άλλα προϊόντα περιποίησης καθώς και σε μη καλλυντικά προϊόντα όπως οικιακά καθαριστικά και απορρυπαντικά.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση , το άλας του MNM είναι φωτοτοξικό όπως αποδεικνύεται τόσο σε πειράματα in vivo όσο και in vitro.

Αν και δεν έχει παρασχεθεί το φάσμα δράσης της φωτοτοξικότητας, αυτή θεωρείται πως βρίσκεται συνήθως εντός του φάσματος UVA.

Λόγω αυτής της φωτοτοξικότητας, δεν πρέπει να προστίθεται σκόπιμα στα καλλυντικά προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα , καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα έκθεσης στο φως.
Μέχρι να είναι διαθέσιμα κατάλληλα δεδομένα τοξικότητας για την ουσία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον πιθανό σχηματισμό νιτροζαμίνης από αυτήν τη δευτεροταγή αμίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τελικά καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται σε περιεκτικότητα ως έως 0,1%.

Σχετικά θέματα :