Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδότηση (TiO2) για προϊόντα μακιγιάζ & μαλλιών σε Σπρέι

Δεν είναι ασφαλές το διοξείδιο του τιτανίου σε συγκέντρωση 25% σε προϊόντα μαλλιών σε μορφή σπρέι ούτε για επαγγελματίες ούτε για γενικούς καταναλωτές.
Είναι ασφαλές στην παρακάνω συγκέντρωση σε χρωστική σε μια τυπική εφαρμογή μακιγιάζ προσώπου για τον γενικό καταναλωτή….

Αυτό προκύπτει από γνωμοδότηση του SCCS στις 6 Οκτωβρίου 2020

Το ιστορικό της απόφασης

Το διοξείδιο του τιτανίου( TiO2) έχει εγκριθεί ως χρωστικό και ως φίλτρο UV (και σε μορφή nano) σε χρήση σε καλλυντικά προϊόντα .
Σε αρχική γνωμοδότηση το 2000 το συμπέρασμα για το τοξικολογικό προφίλ του TiO2
ήταν πως αυτό δεν προκαλεί ανησυχία στην ανθρώπινη χρήση καθώς η ουσία δεν απορροφάται από το δέρμα.

Το 2013, νέα γνωμοδότηση αξιολογούσε το διοξείδιο του τιτανίου σε μορφή nano, και το συμπέρασμα ήταν ότι η χρήση του TiO2 (nano) ως φίλτρου UV σε αντηλιακά και σε συγκέντρωση έως και 25% μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ενέχει κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών στο άνθρωπο
Στην ίδια γνωμοδότηση ωστόσο το SCCS αξιολογούσε πως οι εφαρμογές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε έκθεση με εισπνοή στα νανοσωματίδια TiO2 (όπως σκόνες ή ψεκαζόμενα προϊόντα) δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή.

Το 2018 η SCCS παρείχε μια γνώμη για TiO2 σε νανομορφή ) επικαλυμμένη με Cetyl Phosphate, Διοξείδιο του μαγγανίου ή Triethoxycaprylylsilane ως φίλτρο UV στα καλλυντικά που εφαρμόζονται στο δέρμα
Η γνώμη επιβεβαίωσε την προηγούμενη αξιολόγηση: ασφαλής χρήση στα καλλυντικά για προϊόντα που προορίζονται για εφαρμογή στο δέρμα. Ωστόσο, αυτή η γνώμη δεν ισχύει για
εφαρμογές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε έκθεση των πνευμόνων με εισπνοή.

Απο την πλευρά της , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA, εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2017 Γνώμη που προτείνει την ταξινόμηση του διοξειδίου του τιτανίου ως Καρκινογόνου Κατηγορίας 2 μόνο για προϊόντα που εισπνέονται.

Ουσίες CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές )
Ταξινόμηση CMR ουσιών με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο
Κατηγορία 1Α:
Η ουσία που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο
Κατηγορία 1Β:
Η ουσία που είναι πολύ πιθανό να είναι καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο
Κατηγορία 2:
Η ουσία προκαλεί ανησυχία πιθανών καρκινογόνων / μεταλλαξιογόνων / τοξικών επιδράσεων.

Η Γνωμοδότηση της 6ής Οκτωβρίου 2020

Υπό το φως των παρεχόμενων δεδομένων και της πιθανής ταξινόμησης ως καρκινογόνο κατηγορίας . 2 (εισπνοή) ,είναι ασφαλές το διοξείδιο του τιτανίου όταν χρησιμοποιείται ως :

  • φίλτρο UV (καταχώριση 27 Παράρτημα VI) σε καλλυντικά προϊόντα έως μέγιστη συγκέντρωση 25%,  
  • -χρωστική (καταχώριση 143 Παράρτημα IV) και ως
  • – συστατικό σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα

Βάσει της αξιολόγησης ασφάλειας, το SCCS είναι της γνώμης ότι η χρήση διοξειδίου του τιτανίου ως χρωστική ουσία έως και μέγιστη συγκέντρωση 25% σε ένα τυπικό προϊόν ψεκασμού αεροζόλ styling μαλλιών δεν είναι ασφαλής ούτε για τους γενικούς καταναλωτές ούτε για τους κομμωτές.
Η αξιολόγηση ασφάλειας έδειξε ότι η χρήση χρωστικής TiO2 σε σκόνη έως μέγιστη συγκέντρωση 25% σε μια τυπική εφαρμογή μακιγιάζ προσώπου είναι ασφαλής για τον γενικό καταναλωτή.

Κέντρο Γνώσης :Κανονισμός Καλλυντικών

Κατάλογος nano (2019)

Περισσότερα

Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας
Γνωμοδοτήσεις συστατικών