Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γονίδια και νεανική εμφάνιση

Γιατί ορισμένοι άνθρωποι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους;
Ερευνα δείχνει  πως αυτό οφείλεται  στην  αυξημένη δραστηριότητα γονιδίων  που σχετίζονται με βασικές βιολογικές διεργασίες….

Αμερικανοί ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από 158 λευκές γυναίκες ηλικίας μεταξύ 20 έως 74 ετών.
Οι αναλύσεις τους αποκάλυψαν προοδευτικές μεταβολές ανάλογα με την ηλικία που σχετίζονται με το οξειδωτικό στρες, τον ενεργειακό μεταβολισμό, τη γήρανση και το φραγμό του δέρματος. Αυτές οι αλλαγές επιταχύνονταν στις ηλικίες των ’60 και ’70.

Συγκρίνοντας τα εκτεθειμένα στον ήλιο και τα προστατευμένα από τον ήλιο δείγματα δέρματος αποκάλυψαν ότι ορισμένες γενετικές αλλαγές είναι πιθανό να οφείλονται σε φωτογήρανση.
Σε σχέση με τις γυναίκες που το δέρμα τους εμφανιζόταν νεανικότερο συγκριτικά με την ηλικία τους ,βρήκαν πως τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης ήταν παρόμοια με εκείνα των νεαρότερων ηλικιών .

Αυτές οι γυναίκες είχαν αυξημένη δραστηριότητα σε γονίδια που σχετίζονται με βασικές βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης DNA, της αναπαραγωγής κυττάρων, της απόκρισης σε οξειδωτικό στρες και τον μεταβολισμό πρωτεϊνών.
Δεν είναι μόνο τα γονίδια με τα οποία γεννιόμαστε, αλλά ποια από αυτά ξεκινούν και σβήνουν με την πάροδο του χρόνου. Βρήκαμε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών στο δέρμα που επηρεάστηκαν από τη γήρανση και ανακαλύψαμε συγκεκριμένα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης σε γυναίκες που εμφανίζονται νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία», σχολιάζει ένας από τους ερευνητές

Η καλύτερη κατανόηση των γονιδίων που σχετίζονται με νεανικό δέρμα ,μπορεί να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές για την ενίσχυση των παραγόντων που επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Αυτή η εργασία επιβεβαίωσε επίσης ότι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αποτελεί τον κύριο οδηγό και επιταχυντή της γήρανσης του δέρματος.

Expression of certain genes may be key to more youthful looking skin