Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γυναικεία υγιεινή ή απειλή για την υγεία των γυναικών;

Μια νέα μελέτη ενισχύει τις ανησυχίες για τους κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονούν τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Women’s Health δείχνει επικίνδυνα επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs volatile organic compounds ) στο αίμα των γυναικών που χρησιμοποιούν προϊόντα γυναικείας υγιεινής (FHPs).

Τα πιο συνηθισμένα προϊόντα υγιεινής περιλαμβάνουν σερβιέτες, ταμπόν, σπρέι, μαντηλάκια και λοσιόν. Προηγούμενη έρευνα της WVE ( Women’s Voices for Earth) έδειξε ότι το στυρόλιο, το χλωρομεθάνιο και το χλωροφόρμιο είναι μεταξύ των χημικών ουσιών που εκπέμπονται από τις σερβιέτες .

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα είναι εάν οι VOCs προέρχονται από αυτά τα προϊόντα ή από άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται απο τις γυναίκες .
Και ακόμη σημαντικότερο, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι χημικές εκθέσεις στην υγεία των γυναικών.
Τέλος, τίθεται το ζήτημα της ρύθμισης, δεδομένου ότι λίγα ή ακόμη και κανένα από τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να φέρει ένα πλήρες κατάλογο συστατικών και υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται ενώ δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια για τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα: «Βάσει των ευρημάτων αυτής της μελέτης, στην γυναικεία υγιεινή τα προϊόντα αυτά πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
“Θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να ληφθούν υπόψη τα σημερινά πρότυπα παραγωγής και χρήσης, καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της έκθεσης”.

Σχετικά θέματα :