Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δασμολογική κατάταξη IPL

«Συσκευή για την αποτρίχωση και περιποίηση του δέρματος, που λειτουργεί μέσω της τεχνολογίας εκπομπής έντονου παλμικού φωτός (IPL), με τις ακόλουθες διαστάσεις: 34,5 (Υ) × 30,5 (Π) × 50,5 (Β) cm και βάρος 25 [χιλιόγραμμα (kg)].

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αποτρίχωση και την περιποίηση του δέρματος που εκτείνεται από την αμιγώς αισθητική αναζωογόνηση έως την αφαίρεση γεροντικών κηλίδων, δυσχρωμιών και ευρυαγγειών.
Χρησιμοποιείται σε ινστιτούτα αισθητικής.
Η συσκευή περιλαμβάνει έναν ηλεκτρικό κινητήρα για ψύξη, ο οποίος δεν σχετίζεται με τη διαδικασία αποτρίχωσης και περιποίησης του δέρματος.»

Ο κανονισμός (ΕΚ) 119/2008 , για την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία με το ακόλουθο προϊόν στη διάκριση 8543 70 90 της ΣΟ:
     Η κατάταξη του ανωτέρω προϊόντος στην διάκριση αυτή αιτιολογείται ως ακολούθως:
Επειδή η διαδικασία αποτρίχωσης πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας έντονου παλμικού φωτός (IPL) και όχι με τη συγκράτηση και εκρίζωση των τριχών μέσω ενός ηλεκτρικού κινητήρα που να εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, η κατάταξη του είδους στην κλάση 8510 ως αποτριχωτική συσκευή με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα αποκλείεται 

Η κατάταξη της συσκευής στην κλάση 9018 ως ιατρικό όργανο ή συσκευή επίσης αποκλείεται, επειδή δεν παρέχει οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή και δεν χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά ιατρεία
Η συσκευή κατατάσσεται στην κλάση 8543, επειδή είναι ηλεκτρική συσκευή με δική της λειτουργία, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο .

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1204/2011 της Επιτροπής, της 18ης
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Κατέταξε τα ακόλουθα προϊόντα στη διάκριση 8543 90 00 της ΣΟ:

«1.      Μια εναλλασσόμενη συσκευή χειρός, αποτελούμενη από λυχνία εκκενώσεως, φακό, πλήκτρο ενεργοποίησης και φωτεινή ένδειξη [αποκαλούμενη και ως συσκευή χειρός “έντονου παλμικού φωτός (IPL)”].
 Η συσκευή παράγει έντονο παλμικό φως διαφορετικού εύρους παλμού έως και 100 ms, με μήκος κύματος 650-1200 nm, με εστιακό μέγεθος 16 x 46 mm και με μέγιστη ροή 45 J/cm2.
 Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια μηχανή (τη “βασική μονάδα”) από την οποία λαμβάνει την ισχύ, τα σήματα ελέγχου και το υγρό ψύξης. 
 Η “βασική μονάδα” αποτελείται από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, την μονάδα ελέγχου με την οθόνη ενδείξεων και την μονάδα ψύξης και είναι επίσης σε θέση να εργάζεται με “συσκευές χειρός με λέιζερ”.
 Όταν συνδεθεί με την “βασική μονάδα”, η συσκευή χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες μορφές αισθητικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, για τη μόνιμη αποτρίχωση.
 Μια εναλλασσόμενη συσκευή χειρός, αποτελούμενη από λέιζερ σταθερής κατάστασης, φακό, διακόπτη επιλογής εστιακού μεγέθους και πλήκτρο ενεργοποίησης (αποκαλούμενη και ως “συσκευή χειρός με λέιζερ”).
 Η συσκευή παράγει φως λέιζερ διαφορετικού εύρους παλμού έως και 100 ms, με μήκος κύματος 1064 nm, με προσαρμόσιμο εστιακό μέγεθος με διάμετρο 1, 5, 3, 6 και 9 mm και με μέγιστη ροή 700 J/cm2.
 Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια μηχανή (τη “βασική μονάδα”) από την οποία λαμβάνει την ισχύ, τα σήματα ελέγχου και το υγρό ψύξης. Η “βασική μονάδα” αποτελείται από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, την μονάδα ελέγχου με την οθόνη ενδείξεων και την μονάδα ψύξης και είναι επίσης σε θέση να εργάζεται με “συσκευές χειρός έντονου παλμικού φωτός (IPL)”.
 Όταν συνδεθεί με την “βασική μονάδα”, η συσκευή χρησιμοποιείται ειδικότερα για την αισθητική βελτίωση των φλεβών των κάτω άκρων.» 
Η κατάταξη των συσκευών χειρός IPL στη διάκριση αυτή αιτιολογείται ως εξής:
 «Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της [ΣΟ], τη σημείωση 2[, στοιχείο β΄] του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8543 και 8543 90 00.
 Καθώς το έντονο παλμικό φως που παράγεται από τη λυχνία εκκενώσεως δεν αποτελεί δέσμη ακτίνων λέιζερ, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9013 ως λέιζερ.
 Εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των αντικειμενικών ιδιοτήτων της, και ιδίως λόγω του ότι αποτελεί κατασκευή ηλεκτρονικής φύσης, η συσκευή δεν ομοιάζει με εναλλασσόμενο εργαλείο . 
Όταν εργάζεται σε συνδυασμό με τη «βασική μονάδα», η συσκευή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλειομηχανή η οποία επιτελεί δική της λειτουργία που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85.
 Η συσκευή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της μηχανής, δεδομένου ότι η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν.
 Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 85439000 ως μέρος άλλων ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85.»