Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δεν είναι σαφές αν τα parabens είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Η έκθεση των ανθρώπων σε μεμονωμένα parabens δεν φαίνεται να οδηγεί σε κίνδυνο, ωστόσο για την έκθεση σε πολλαπλές ουσίες χρειάζεται επιπρόσθετη έρευνα .
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (RIVM), μετά από μια επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για το θέμα .
Η ανάλυση αφορούσε τις επιδράσεις που προκαλούν ορμονικές διαταραχές των τριών συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων parabens (μεθυλο-, αιθυλο- και προπυλοπαραμπέν) και την έκθεση των καταναλωτών σε αυτές τις ουσίες.
Τα Parabens αναστέλλουν την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων και κατά συνέπεια προστίθενται ως συντηρητικά σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τρόφιμα και φάρμακα.

Η RIVM κατέληξε στο συμπέρασμα πως με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες από μελέτες σε ζώα, δεν είναι δυνατό να συναχθεί ένα συμπέρασμα σχετικά με τις πιθανές επιδράσεις των τριών αυτών ουσιών σε διαταραχές των ορμονών σε ζώα ή ανθρώπους. Η έκθεση των καταναλωτών στα μεμονωμένα parabens φαίνεται να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο μπορεί να αναμένεται μια αρνητική επίδραση στην υγεία.
Η εργαστηριακή έρευνα δείχνει, ότι το αποτέλεσμα τους είναι συγκρίσιμο με αυτό της γυναικείας ορμόνης, αλλά πολύ πιο αδύναμο για να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία .

Οι Ολλανδοί ερευνητές αξιολόγησαν επίσης τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές εκτίθενται στα μεμονωμένα parabens μέσω προϊόντων προσωπικής φροντίδας, τροφίμων και φαρμάκων.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους η έκθεση από προϊόντα προσωπικής φροντίδας φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής στη συνολική έκθεση. Η συμβολή στη συνολική έκθεση από τα τρόφιμα είναι μικρή ,ενώ υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πληροφορίες για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης από φάρμακα
Συνδυασμός διαφορετικών ουσιών
Ενώ η πιθανή έκθεση σε μεμονωμένα parabens δεν φαίνεται να οδηγεί σε κίνδυνο, στην πράξη οι άνθρωποι εκτίθενται σε συνδυασμό διαφορετικών ουσιών.
Δεν είναι ακόμα σαφές εάν και πώς η έκθεση στα διάφορα parabens μπορεί να συνδυαστεί στην εκτίμηση κινδύνου.
Η RIVM συνιστά την επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και τον μηχανισμό δράσης αυτών των ουσιών και την ακριβέστερη εκτίμηση της έκθεσης.