Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δερματικά μοσχεύματα & Βλαστοκύτταρα

Το δερματικό μόσχευμα καθίσταται  ο  νέος  μοριακός στόχος για την ενεργοποίηση βλαστικών κυττάρων

Οι ανακαλύψεις μιας γαλλικής ερευνητικής ομάδας από την CEA, INSERM και το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ανοίγουν προοπτικές για την αναγεννητική ιατρική, ειδικότερα στην -μηχανική των δερματικών μοσχευμάτων για την αναδόμηση των ιστών.

Η αποκρυπτογράφηση των γονιδίων που ρυθμίζουν τα βλαστοκύτταρα παραμένει ένα αίνιγμα που επιλύεται μόνο εν μέρει, ιδίως για το ανθρώπινο δέρμα.

Για την παραγωγή μοσχευμάτων απαιτείται η μαζική ex νίνο επέκταση των επιδερμικών κυττάρων .
Εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα δείγμα δέρματος από τον ασθενή που περιέχει κερατινοκύτταρα ενηλίκων και ένα πληθυσμό μειοψηφίας κερατινοκυττάρων βλαστικών κυττάρων.
Αυτή η φάση επέκτασης ενέχει κίνδυνο: μπορεί να συνοδεύεται από ποσοτική απώλεια ή υποβάθμιση των βλαστικών κυττάρων, με αποτέλεσμα την απώλεια δυναμικού αναγέννησης.

Η  νέα     μελέτη   αποδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του μεταγραφικού παράγοντα KLF4 στη ρύθμιση του  πολλαπλασιασμού  των επιδερμικών βλαστοκυττάρων και την ικανότητά τους να αναγεννούν αυτόν τον ιστό.

Οι Γάλλοι επιστήμονες έδειξαν πως μειώνοντας την έκφραση του γονιδίου KLF4 κατά την προετοιμασία του μοσχεύματος , προάγεται η ταχεία επέκταση των λειτουργικών βλαστικών κυττάρων, χωρίς να βλάπτεται η γονιδιωματική τους σταθερότητα.
Τα κερατινοκύτταρα που επεκτείνονται υπό αυτές τις συνθήκες, έχουν αυξημένο μακροπρόθεσμο αναγεννητικό δυναμικό σε μοντέλα επιδερμικής ανοικοδόμησης in vitro και in vivo μοσχεύματα.

Συνεπώς, το KLF4 είναι ένας νέος μοριακός στόχος για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των βλαστικών κυττάρων και την πρόοδο στην βιοτεχνολογία των μοσχευμάτων του δέρματος.

Στο μέλλον, τα κερατινοκύτταρα που παράγονται από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στα ενήλικα βλαστοκύτταρα σε ορισμένες αναγεννητικές εφαρμογές βιοτεχνολογίας ιστών.

Κέντρο Γνώσης

Αναγεννητικές/Βιολογικές Θεραπείες
Ερευνα και εφαρμογές
Δείτε την ενότητα