Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δερματικές εκδηλώσεις της νόσου του COVID ‐19

Ανασκόπηση μελετών
Όπως συμβαίνει και με τα άλλα συμπτώματα της νόσου από μόλυνση από κορωναϊό , ετσι και τα δερματικά συμπτώματα,βρίσκονται ακόμα στο πρώιμο στάδιο της ανάλυσής τους..

Τα δερματολογικά συμπτώματα αναφέρονται σποραδικά ,και οι ρόλοι των δερματικών βλαβών στην πρώιμη αναγνώριση και την εξέλιξη της νόσου δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς.

Μια πρώτη ανάλυση που δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου συμπεριλάμβανε 14 μελέτες με 228 ασθενείς της νόσου.

Συνολικά 60 ασθενείς εμφάνισαν δερματικά εξανθήματα και η ηλικία τους κυμάνθηκε από 8 έως 84 ετών.
Τα δερματικά συμπτώματα εντοπίζονται συνήθως στον κορμό και αφορούν κυρίως:
Δερματικά εξανθήματα , εκτεταμένη κνίδωση , κυστίδια τύπου ανεμοβλογιάς.

Ενα χαρακτηριστικό των δερματικών συμπτωμάτων της μόλυνσης με COVID 19 ήταν πως αυτά παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα και ετερογένεια .

Τα πιο πρόσφατα αναφερόμενα δερματικά συμπτώματα -που προκαλούν ανησυχία στους δερματολόγους – αφορούν αγγειακές και περίεργες δερματικές βλάβες με κόκκινο ‐ μωβ βλατίδες και έντονα εξανθήματα .

Συμπερασματικά, η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης υποθέτει βάσιμα ,πως τα δερματικά συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά που συμβαίνουν κατά την διάρκεια κοινών ιογενών λοιμώξεων.

Εν αναμονή ευρύτερων μελετών , η μέχρι τώρα υπάρχουσα βιβλιογραφία μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς να αναγνωρίσουν περιστασιακά που σχετίζονται με τη νόσο του κορωναϊού

Cutaneous manifestations of the Coronavirus Disease 2019 (COVID ‐19): A brief review

Εγχειρίδιο Υγείας & Ασφάλειας

Προσφορά του Aesthetics.GR για τους επαγγελματίες του κλάδου Ομορφιάς & Ευεξίας