Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δερματικές λοιμώξεις και ψωρίαση

Οι δερματικές λοιμώξεις συνδέονται με παιδική ψωρίαση
Οι δερματικές λοιμώξεις τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής σχετίζονται με την παιδική   ψωρίαση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας.  

Η μικροβιολογία και η έκθεση σε αντιβιοτικά έχουν εμπλακεί στην παθογένεση παιδιατρικών φλεγμονωδών ασθενειών.

Η εν λόγω μελέτη με το τίτλο Infantile infection and antibiotic exposure in association with pediatric psoriasis development: A nationwide nested case-control study ,στόχο είχε να διερευνήσει τις επιπτώσεις της βρεφικής λοίμωξης και της έκθεσης σε αντιβιοτικά στην ανάπτυξη της παιδιατρικής ψωρίασης.

Σημαντικές συσχετίσεις με παιδιατρική ψωρίαση παρατηρήθηκαν για ιογενείς , βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής.
Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση για τη συστηματική έκθεση σε αντιβιοτικά.

Αυτά τα αποτελέσματα ήταν συνεπή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στις αναλύσεις ευαισθησίας.

“Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι δερματικές και μυκητιασικές λοιμώξεις στην πρώιμη ζωή σχετίζονται με την ανάπτυξη της παιδιατρικής ψωρίασης“, γράφουν οι συγγραφείς. “Ο ρόλος της πρώιμης ζωής στην παθογένεση της παιδιατρικής ψωρίασης μπορεί να αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

Σχετικα θέματα