Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δερματολογία & Αισθητική

Πρώτος κύκλος

Έναρξη 24 Νοεμβρίου λήξη 31 Μαΐου 2021
Δεύτερος κύκλος -Εναρξη 18 Οκτωβρίου 2021 

Προηγμένες αισθητικές εφαρμογές μέσα από το πρίσμα σύγχρονων επιστημονικών ευρημάτων

Θεματικές ενότητες

 • Δομή /ανατομία δέρματος
 • Δέρμα και ενυδάτωση
 • Δερματικές παθήσεις
 • Αναγεννητικές βιολογικές θεραπείες

Περιεχόμενα

Δομή ανατομία δέρματος 
Εισαγωγικά στοιχεία
Κύτταρο 
Φραγμός δέρματος 
Ενυδάτωση Δέρματος
Υγρασία 
Διαπερατότητα 
Δερματικές παθήσεις
Συχνές δερματικές διαταραχές 
Μηχανισμοί επούλωσης δέρματος
Μικροβίωμα και δερματικές παθήσεις 
Ο ρόλος των βλαστοκυττάρων
Γήρανση 
Ενδογενής και εξωγενής γήρανση 
Εισαγωγή στην κυτταρική γήρανση
Εισαγωγή στην μοριακή γήρανση
Σύγχρονες αναγεννητικές /βιολογικές εφαρμογές  

Μεθοδολογία μελέτης

Η μελέτη πραγματοποιείται με την μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης και με την διαδικασία της αυτομόρφωσης. Στο τέλος του κάθε κύκλου πραγματοποιείται διαγωνισμός αξιολόγησης και οι επιτυχόντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος .Ειδικότερα :

 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ενημερωτικό /επιμορφωτικό υλικό και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελετούν το υλικό στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν
 • Συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και επαληθεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν (επαναλαμβάνουν τα τεστ όσες φορές επιθυμούν )
 • Μπορούν να επικοινωνούν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον διαχειριστή του προγράμματος
 • Στο τέλος της διαδικασίας, συμμετέχουν σε διαγωνισμό αξιολόγησης των γνώσεων υ και λαμβάνουν αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής

Ανθρώπινο Δέρμα

Απο το Α ω ς το Ω (Σταδιακή διάθεση απο τον Φεβρουάριο)
Διαθέσιμο στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και στην  βιβλιοθήκη μελών 
Όλα τα υλικά του προγράμματος και η σχετική βιβλιογραφία του , καταχωρημένα με την μορφή λεξικού 

Αίτηση Συμμετοχής

  Κόστος Συμμετοχής 100€