Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δεσμευτείτε για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές στα ζώα !

‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’
Καμπάνια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές ζώα .

Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται…

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οποίας οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσίες σε τομείς τους οποίους έχει αρμοδιότητα η Ε.Ε. να νομοθετεί  
Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί

Στην διακήρυξη της η Πρωτοβουλία Πολιτών αναφέρει :

“Η απαγόρευση από την ΕΕ των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα έφερε την υπόσχεση μιας Ευρώπης στην οποία τα ζώα δεν θα υποφέρουν και δεν θα πεθαίνουν για χάρη των καλλυντικών.

Η υπόσχεση αυτή δεν κρατήθηκε.

Οι αρχές εξακολουθούν να απαιτούν τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για συστατικά που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα, γεγονός που αντιβαίνει στις προσδοκίες και τις επιθυμίες του κοινού και στην πρόθεση των νομοθετών.
Ωστόσο, ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσο ισχυρά εργαλεία που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων και κατοχυρώνουν την ασφάλεια, ούτε τη χρυσή ευκαιρία για επανάσταση στους τομείς της προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προασπιστεί και να ενισχύσει την απαγόρευση και τη μετάβαση στην αξιολόγηση της ασφάλειας χωρίς τη χρήση ζώων.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Προστασία και ενίσχυση της απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά.
    Εκκίνηση ενεργειών για αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος για όλα τα συστατικά καλλυντικών προϊόντων χωρίς τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα ουδέποτε και για κανέναν σκοπό.
  2. Μετασχηματισμός του κανονισμού της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.
    Διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των χημικών προϊόντων χωρίς την προσθήκη νέων απαιτήσεων για δοκιμές σε ζώα.
  3. Εκσυγχρονισμός της επιστήμης στην ΕΕ.
    Δέσμευση για την υποβολή νομοθετικής πρότασης με την οποία καταρτίζεται χάρτης πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των δοκιμών σε ζώα στην ΕΕ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

H αντίδρασή της βιομηχανίας

Θετικά αντιδρά η Cosmetics Europe, η ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανίας καλλυντικών, στη καμπάνια .Σε δελτίο τύπο της αναφέρει μεταξύ άλλων :

Εκτιμούμε όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των δοκιμών χωρίς ζώα και χαιρετίζουμε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών
Η διασύνδεση μεταξύ του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα και του κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες, που επιτρέπει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσει δεδομένα δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά συστατικά, έχει δημιουργήσει προκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Cosmetics Europe παροτρύνει τον ECHA να διασφαλίσει μια ηθική και υπεύθυνη προσέγγιση και να λαμβάνει πάντα υπόψη τη χρήση μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα.
Η βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων σε πειραματόζωα για κανονιστική αξιολόγηση ασφάλειας για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της βιομηχανίας στον τομέα αυτό. Έχουμε δείξει ισχυρή, διαρκή δέσμευση – και πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις – για να στηρίξουμε την επιστημονική πρόοδο, να αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις και να προωθήσουμε καινοτόμες αλλαγές παραδειγμάτων στις δοκιμές ασφάλειας και την αξιολόγηση της ασφάλειας που καλύπτουν τις κανονιστικές ανάγκες. Έχουμε δεσμευτεί πλήρως να συνεχίσουμε το έργο μας σε αυτόν τον τομέα.
Η Cosmetics Europe πιστεύει ότι ο μόνος δρόμος προς την κατεύθυνση της ΕΕ είναι να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και την κανονιστική αποδοχή μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα. Πιστεύουμε σε έναν ανοιχτό επιστημονικό διάλογο για την προώθηση αυτού του έργου. Καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να διευκολύνουν έναν τέτοιο διάλογο με τη βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω μιας κατάλληλης πλατφόρμας συνεργασίας.

Κέντρο Γνώσης

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά