Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δημοσιεύτηκε το πρότυπο ISO για τα φυσικά καλλυντικά

 Σηματοδοτεί το τέλος ή την διαιώνιση   της σύγχυσης;

Το δεύτερο μέρος του προτύπου ISO 16128 δημοσιεύθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Αυτό σημαίνει, ότι το  πρότυπο  αυτό καθίσταται  σημείο   παγκόσμιας   αναφοράς    για τα κριτήρια  και τους τεχνικούς  ορισμούς  σε σχέση με το τι είναι φυσικά /βιολογικά καλλυντικά.Είναι όμως έτσι ;

Προς το παρόν , οι αντιδράσεις από το κλάδο των φυσικών καλλυντικών  είναι μάλλον αρνητικές καθώς θεωρούν  ότι το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την «συμβατική» βιομηχανία καλλυντικών  να εισέλθει στο χώρο  αυτό ,ενώ  τα κριτήρια  που θέτει το πρότυπο  ανοίγει το  κουτί της Πανδώρας  για να εμφανιστούν στην αγορά ψευδο φυσικά καλλυντικά

Το περιεχόμενο του πρότυπου   ISO 16128

Στόχος του είναι να διαμορφωθεί ένα  μοναδικό πλαίσιο παγκόσμιας αναφοράς  που θα καθορίζει  τι  είναι  φυσικά και οργανικά καλλυντικά ,συστατικά και προϊόντα.

Διαιρείται σε δύο μέρη .Το πρώτο μέρος, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2016, αφιερώνεται στον ορισμό των συστατικών και στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα  συστατικό μπορεί να θεωρηθεί «βιολογικό», «  βιολογικά  παράγωγο  , «φυσικό» και «  φυσικό παράγωγο».

Το δεύτερο μέρος, το οποίο δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο  , προβλέπει τις μεθόδους υπολογισμού για τον καθορισμό των φυσικών ή / και οργανικών δεικτών των συστατικών, στο  τελικό προϊόν.

Οι αντιδράσεις

 Ευρωπαϊκοί   φορείς πιστοποίησης  φυσικών /βιολογικών καλλυντικών ,είναι αυτοί  που αντιδρούν  κυρίως στο πρότυπο ISO  Θεωρούν κατά αρχήν ότι το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε  με αδιαφανείς όρους και δεν ελήφθη υπόψη η υπάρχουσα εμπειρία τους στον  τομέα.

Θεωρούν επίσης , απολύτως ασαφή τα κριτήρια  που θέτει το πρότυπο για το πότε ένα καλλυντικό  μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσικό ή  βιολογικό ενώ αντιδρούν  στην δυνατότητα που δίνει το πρότυπο να  χρησιμοποιούνται  γενετικά τροποποιημένα συστατικά

 • Πρότυπο για τα συμβατικά καλλυντικά;

Το πρότυπο ISO δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της  «συμβατικής» βιομηχανίας καλλυντικών .

Για πολλούς εκπροσώπους των φυσικών καλλυντικών , αυτό ήταν το κίνητρο για να   βοηθήσει την συμβατική βιομηχανία να εισέλθει ευκολότερα  στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη  αγορά φυσικών καλλυντικών.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Παρίσι  ,εκπρόσωποι φυσικών καλλυντικών  ανέφεραν πως υπήρξε υπερ εκπροσώπηση στην επιτροπή δημιουργίας του προτύπου από την πλευρά της συμβατικής   βιομηχανίας ,  σε αντίθεση με τους εκπροσώπους των φυσικών καλλυντικών.

• Ορισμός φυσικών  και οργανικών καλλυντικών. Όχι και τόσο σαφές το πρότυπο; 

Εκπρόσωποι των φυσικών καλλυντικών καταγγέλλουν επίσης   «τις πολλές μυστικές θέσεις που καθιστούν δυνατή την προσθήκη σχεδόν οτιδήποτε σε ένα προϊόν που  θα παρουσιάζεται ως φυσικό».

 Μέχρι σήμερα  , η  ισχύς και ο αυστηρός χαρακτήρας ενός προτύπου   βασίζονται στους σαφείς ορισμούς των κριτηρίων και στις απαιτήσεις, τη συνέπεια και την απουσία παρεκκλίσεων.

Πολλά ιδιωτικά πρότυπα για παράδειγμα , όπως της  NATRUE,  απαιτούν  όλα τα παράγωγα φυσικά συστατικά να  προέρχονται  αποκλειστικά  100%, από φυσικές πρώτες ύλες.

Το πρότυπο  ISO 16128-1 τεχνικά θα μπορούσε να επιτρέψει μέχρι και το ήμισυ ενός συστατικού (κατά βάρος) που προέρχεται από φυσικό αρχικό υλικό να προέρχεται από πετροχημικές πηγές.

• Γενετικά τροποποιημένα συστατικά( GMOs)

Το πρότυπο αναφέρει   ότι τα συστατικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικά συστατικά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου .

Ωστόσο,  αυτό  ισχύει μόνο σε περιοχές του κόσμου  που το επιτρέπουν και όχι σε αυτές που απαγορεύεται (Όπως στην Ευρώπη)

Για  εκπροσώπους των φυσικών καλλυντικών  ,αυτό ενέχει τον κίνδυνο  ότι μια συγκεκριμένη μορφή   μάρκετινγκ θα συμβάλει στη δημιουργία πραγματικών« ψευδο-φυσικών »και ψευδών βιολογικών προϊόντων.

 «υπάρχει υψηλός κίνδυνος ότι θα καταλήξουμε σε προϊόντα με 95% φυσικά συστατικά στην αγορά, ενώ τα υπόλοιπα  να είναι όλα τα επιβλαβή , όπως το φθαλικό διαιθυλεστέρα σε μετουσιωμένη  αλκοόλη,   σιλικόνες..και   συντηρητικά που οι καταναλωτές δεν θέλουν” 

• Υποστήριξη των ισχυρισμών :

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ISO δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που θα αφορούν τα φυσικά καλλυντικά .

Η απουσία μέχρι σήμερα τέτοιων πληροφοριών σχετικά με την επικοινωνία με τα προϊόντα, συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για το πότε ένα καλλυντικό προϊόν θεωρείται «φυσικό» ή «βιολογικό».

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή   περίμενε τη δημοσίευση αυτού του προτύπου προκειμένου να προχωρήσει  στην   θέσπιση  ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τις απαιτήσεις παραγωγής και κυκλοφορίας  φυσικών  και βιολογικών καλλυντικών.

Το πιο θα είναι το επόμενο βήμα της μας είναι προς το παρόν άγνωστο  .

Όμως ανεξάρτητα από τα  κριτήρια που θα θεσπίσει η  Επιτροπή ,δεν πρόκειται αυτό να επηρεάσει το πρότυπο  ISO που ήδη δημοσιεύτηκε  και αποτελεί πλέον σημείο παγκόσμιας  αναφοράς …
Πηγές :

Cosmeticcobs

Natrue

ISO