Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δημόσια Διαβούλευση για τα μικροπλαστικά

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός χημικών προϊόντων Echa . θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του για τον περιορισμό μικροπλαστικών σε καταναλωτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και τα καλλυντικά

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Echa είχε δημοσιεύσει την πρόταση στις 30 Ιανουαρίου, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το φάκελο περιορισμού του Παραρτήματος XV του κανονισμού REACH για τα μικροπλαστικά

Ο φάκελος περιορισμού παρέχει έναν ευρύ ορισμό για τα μικροπλαστικά , προτείνει την απαγόρευση ορισμένων καταναλωτικών και επαγγελματικών χρήσεων σκόπιμα προστιθέμενων μικροπλαστικών, ενώ άλλες χρήσεις θα υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης / πληροφόρησης και σε ετήσια αναφορά.

Στην πρόταση καλύπτονται πολλαπλές εφαρμογές, όπως στη γεωργία, την κηπουρική, τα καλλυντικά, τα χρώματα, τα επιχρίσματα, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα συντήρησης, τις ιατρικές και φαρμακευτικές εφαρμογές και τους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι επιτροπές αξιολόγησης κινδύνων της Echa (Rac) και της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (Seac) και το φόρουμ εφαρμογής θα εξετάσουν τώρα την πρόταση καθώς και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης .
Στην συνέχεια θα διαμορφώσουν την τελική τους πρόταση που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη του 2020.