Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβουλεύσεις για αλλεργιογόνα αρωματικά συστατικά

Διευρύνεται ο κατάλογος των αρωματικών συστατικών που θα πρέπει να επισημαίνονται στην συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων.

Έληξε στις 2 Ιανουαρίου η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επισήμανση 62 ακόμα αλλεργιογονων αρωματικών συστατικών .
Απο τη πλευρά της βιομηχανίας καλλυντικών προτείνεται η επισήμανση να είναι ηλεκτρονική ,κάτι όμως που φαίνεται να βρίσκει κάθετα αντίθετες τις καταναλωτικές οργανώσεις που επιμένουν πως ο παραδοσιακός τρόπος επισήμανσης (πάνω στην συσκευασία του προϊόντος) είναι ο μόνος διαφανής τρόπος ενημέρωσης του καταναλωτή)

Το ρυθμιστικό πλαίσιο και το ιστορικό της διαβούλευσης
Ο κανονισμός για τα καλλυντικά απαιτεί από τις εταιρείες να αναγράφουν τα συστατικά τους στη συσκευασία .
Αυτό δεν ισχύει για τα αρωματικά συστατικά που αναφέρονται στην επισήμανση ως γενική ομάδα χρησιμοποιώντας τον όρο “αρώματα” .
Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα όπου οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν μεμονωμένα αρωματικά συστατικά .
Στην εξαίρεση αυτή ανήκουν 26 αρωματικά συστατικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις .Αυτά τα συστατικά υπόκεινται σε ατομική επισήμανση (παράρτημα III του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα).

-Το 2012, η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS),εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τα αλλεργιογόνα αρωμάτων στα καλλυντικά προϊόντα .
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή , η SCCS πρότεινε η εξαίρεση να επεκταθεί και σε 62 επιπλέον αρωματικά συστατικά.
-Με βάση τη παραπάνω γνωμοδότηση , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2014 ,την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού Καλλυντικών για την προσθήκη των 62 αρωματικών συστατικών που θα πρέπει πλέον να επισημαίνονται μεμονωμένα στην συσκευασία ενός καλλυντικού .
-Τον Δεκέμβριο του 2018 , η Επιτροπή δημοσίευσε μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωμάτων. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων ήταν ως 2 Ιανουαρίου 2019.


Οι αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιομηχανίας καλλυντικών Cosmetics Europe και η Διεθνής Ένωση Αρωμάτων (Ifra), πρότειναν να εισαχθεί η ηλεκτρονική επισήμανση, των αλλεργιογόνων συστατικών
Η επέκταση της υποχρέωσης επισήμανσης σε περισσότερα αλλεργιογόνα συστατικά θα έχει αντίκτυπο και σε άλλους κλάδους όπως απορρυπαντικά “καλλυντικά παιχνίδια” και κατά την Διεθνή Ένωση Σαπουνιών, Απορρυπαντικών και Προϊόντων Συντήρησης (Aise) ,αυτό θα σήμαινε μειωμένη σαφήνεια για τους καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών BEUC ,καλωσόρισε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει την εφαρμογή της γνωμοδότησης της SCCS και δήλωσε κάθετα αντίθετη στην ηλεκτρονική επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών’

Οι καταναλωτές παίρνουν τις αποφάσεις για αγορές στο διαδίκτυο σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεπώς, είναι άδικο και μη ρεαλιστικό να περιμένουμε πως θα αφιερώνουν πρόσθετο χρόνο και προσπάθεια πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω κωδικών QR, δικτυακών συνδέσεων ή γραμμωτών κωδίκων για κάθε καλλυντικό που σκέφτονται να αγοράσουν ηλεκτρονικά.
Αντίθετα , η ετικέτα σε συσκευασία επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα αρκετά προϊόντα στο ράφι.
” επισημαίνει η BEUC .
Η σημασία της επισήμανσης των αλλεργιογόνων συστατικών

Τα αλλεργιογόνα αρωματικών συστατικών στα καλλυντικά σχετίζονται με δύο ανεπιθύμητες ενέργειες: την ευαισθητοποίηση και την αλλεργική αντίδραση.
Η ευαισθητοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την αλλεργική αντίδραση, που σημαίνει ότι η αλλεργική αντίδραση εμφανίζεται μόνο σε ευαισθητοποιημένα άτομα.
Επιπλέον, τα επίπεδα έκθεσης που απαιτούνται για την αλλεργική αντίδραση είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα από αυτά που απαιτούνται για την ευαισθητοποίηση.

Η Επιτροπή προετοιμάζει μια αξιολόγηση αντίκτυπου της δημόσιας διαβούλευσης τον Μάιο.