Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση για αλλεργιογόνα αρωματικά

Σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύτες τείνει να εξελιχθεί   ο τρόπος  που θα επισημαίνεται ο μακρύς κατάλογος αρωματικών συστατικών που έχουν αξιολογηθεί ως ευαισθητοποιητές δέρματος .
  • Θα πρέπει όλα τα αρωματικά συστατικά που είναι αλλεργιογόνα να αναγράφονται στην ετικέτα ενός καλλυντικού η αρκεί η ηλεκτρονική επισήμανσή τους;
  • Και πόσο κατανοητή θα είναι μια ετικέτα ενός προϊόντος με την καταγραφή ενός ατέλειωτου καταλόγου αλλεργιόνων συστατικών ;

Η λίστα των αλλεργιογόνων έχει αυξηθεί δραματικά και πρακτικά είναι δύσκολο να επισημαίνονται όλα επάνω στην συσκευασία ενός καλλυντικού προϊόντος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για την επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών και επι της ουσίας το ερώτημα είναι:

Επισήμανση στην συσκευασία η ηλεκτρονική καταχώρηση ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ανατροφοδότηση σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία της για την επισήμανση 62 πρόσθετων αλλεργιογόνων αρωμάτων στα καλλυντικά προϊόντα.
Η πρόταση στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την παρουσία τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες και ευανάγνωστες. Εάν η διαβούλευση προχωρήσει, θα χρειαστεί η τροποποίηση του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα .

Το ιστορικό της διαβούλευσης

Ο κανονισμός για τα καλλυντικά απαιτεί από τις εταιρείες να αναγράφουν τα συστατικά τους στη συσκευασία .
Αυτό δεν ισχύει για τα αρωματικά συστατικά που αναφέρονται στην επισήμανση ως γενική ομάδα χρησιμοποιώντας τον όρο “parfum” ή “aroma” .

Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα όπου οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν μεμονωμένα αρωματικά συστατικά .
Στην εξαίρεση αυτή ανήκουν 26 αρωματικά συστατικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις .Αυτά τα συστατικά υπόκεινται σε ατομική επισήμανση (παράρτημα III του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα).

-Το 2012, η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS),εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τα αλλεργιογόνα αρωμάτων στα καλλυντικά προϊόντα .
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή , η SCCS πρότεινε η εξαίρεση να επεκταθεί και σε 62 επιπλέον αρωματικά συστατικά.

-Με βάση τη παραπάνω γνωμοδότηση , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ,την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού Καλλυντικών για την προσθήκη των 62 αρωματικών συστατικών που θα πρέπει πλέον να επισημαίνονται μεμονωμένα στην συσκευασία ενός καλλυντικού .
Σε αυτή την διαβούλευση, η οποία έληξε στις 2 Ιανουαρίου, οι βιομηχανικές ομάδες Cosmetics Europe και η Διεθνής Ένωση Αρωμάτων (Ifra) εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη χρήση της ηλεκτρονικής σήμανσης, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (Beuc) αντιτάχθηκε στην ιδέα αυτή και επέμεινε στην επισήμανση όλων των συστατικών στη συσκευασία του προϊόντος .

Οι πιθανές επιλογές της νέας διαβούλευσης περιλαμβάνουν:

  • Nα μην υπάρχουν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες (ετικέτα σε συσκευασία 25 αλλεργιογόνων αρωμάτων) ·
  • Να προστεθούν στην ετικέτα τα σημερινά και τα νέα αλλεργιογόνα (συνολικά μέχρι 87 συστατικά ) ·
  • Να υπάρχει σήμανση στην συσκευασία των σημερινών 25 αλλεργιογόνων και ηλεκτρονική σήμανση των 62 νέων αλλεργιογόνων, τα οποία θα μπορούσαν είτε να φέρουν ηλεκτρονική ετικέτα με διεύθυνση ιστότοπου, κώδικα QR είτε γραμμικό κώδικα.

Η διαβούλευση, η οποία αποτελεί μέρος της μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου της Επιτροπής, είναι ανοιχτή πρακτικά στους πάντες : Σε πολίτες , δερματολόγους, ερευνητές στον τομέα της υγείας, επιχειρήσεις, επιχειρηματικές ενώσεις και δημόσιες αρχές.
Ολοι αυτοί μπορούν να στέλνουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Κέντρο Γνώσης /Καλλυντικά 

Γλωσσάριο Επισήμανσης Συσκευασίας
Αλλεργίες από αρώματα & Καλλυντικά
Κλικ εδω