Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση για την ασφάλεια του αλουμινίου στα κραγιόν

Διορθωτική γνωμοδότηση ζητιέται απο την SCCS για τα μέγιστα επίπεδα συγκέντρωσης του αλουμινίου σε κραγιόν.

Το αλουμίνιο και οι ενώσεις του χρησιμοποιούνται σε μια σειρά καλλυντικά προϊόντα όπως αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες.
Το 2013, η αξιολόγηση κινδύνου που εκδόθηκε από τη νορβηγική επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων έδειξε ότι τα καλλυντικά προϊόντα, και ιδίως τα αντιιδρωτικά, συνεισφέρουν σημαντικά περισσότερο στη συνολική συστηματική έκθεση του αλουμινίου σε σύγκριση με τα τρόφιμα .
Ως αποτέλεσμα αυτού, η Επιτροπή ζήτησε από την SCCS να αξιολογήσει τον πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτει από την παρουσία αλουμινίου στα καλλυντικά, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση από άλλες πηγές, όπως τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής

Σύμφωνα με Γνωμοδότηση που ελήφθη τον περασμένο Μάρτιο απο την SCCS, οι ενώσεις αλουμινίου είναι ασφαλείς σε αντιιδρωτικά και αλλα καλλυντικά προϊόντα όπως κραγιόν και οδοντόκρεμες

Γνωμοδοτήσεις

Κέντρο Γνώσης

Συγκεκριμένα, και υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που παρασχέθηκαν, η SCCS θεωρεί ότι η χρήση ενώσεων του αλουμινίου είναι ασφαλείς στις ακόλουθες ισοδύναμες συγκεντρώσεις αλουμινίου μέχρι:
· 6,25% σε αποσμητικά και αντιιδρωτικά χωρίς σπρέι
· 10,60% σε αποσμητικά σπρέι ή αντιιδρωτικά με σπρέι
· 2.65% στην οδοντόκρεμα και
· 0,77% σε κραγιόν

Το τρέχον αίτημα για προσθήκη, βασίζεται στο πρόσφατα αναγνωρισμένο λάθος στην προηγούμενη υποβολή  σχετικά με τη μέγιστη συγκέντρωση αλουμινίου σε
κραγιόν. Η τρέχουσα υποβολή περιλαμβάνει ιδίως πρόσθετα δεδομένα και εκτιμήσεις σχετικά με το Υπολογισμός MoS και συνολική έκθεση.

Όροι εντολής

(1) Με βάση τα νέα δεδομένα που παρέχονται, το SCCS θεωρεί ότι το Αλουμίνιο είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε κραγιόν έως μέγιστη συγκέντρωση 14%;

Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η έκθεση σε αλουμίνιο από κραγιόν καλλυντικών προϊόντων θεωρείται ότι προκαλεί ανησυχία, ζητείται από το SCCS να συστήσει ασφαλή όρια συγκέντρωσης
(2) Το SCCS έχει περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ουσιών αλουμινίου σε καλλυντικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατα υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική έκθεση από καλλυντικά;
Προθεσμία: 3 μήνες

Σχετικά θέματα :