Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση για την ασφάλεια του αλουμινίου

Η SCCS θεωρεί ότι η συστημική έκθεση στο αλουμίνιο μέσω καθημερινών εφαρμογών καλλυντικών προϊόντων δεν προσθέτει σημαντικά στην συνολική επιβάρυνση  της έκθεσης σε αλουμίνιο  και από άλλες πηγές...

Δημόσια διαβούλευση για την προκαταρκτική γνωμοδότηση της SCCS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) σχετικά με την ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά προϊόντα.

Το αλουμίνιο και οι ενώσεις του χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα όπως αντιιδρωτικά, κραγιόν και οδοντόκρεμες.
Η πλέον χρησιμοποιούμενη ένωση σε καλλυντικά και ειδικότερα σε αντιιδρωτικά. είναι το χλωριούχο αλουμίνιο ( aluminium chlorohydrate).
Ενώ το χλωριούχο αλουμίνιο είναι ένα καλλυντικό συστατικό που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά , άλλα άλατα αλουμινίου όπως τα σύμπλοκα υδροξειδίου του αργιλίου ζιρκονίου και τα σύμπλοκα γλυκόζης υδροξειδίου του αργιλίου ζιρκονίου καλύπτονται με τη χρήση στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού για τα καλλυντικά ως αντιιδρωτικά με ειδικές συνθήκες χρήσης.

Το ιστορικό της διαβούλευσης

Το 2013, η αξιολόγηση κινδύνου που εκδόθηκε από τη νορβηγική επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων έδειξε ότι τα καλλυντικά προϊόντα, και ιδίως τα αντιιδρωτικά, συνεισφέρουν σημαντικά περισσότερο στη συνολική συστηματική έκθεση του αλουμινίου σε σύγκριση με τα τρόφιμα .
Ως αποτέλεσμα αυτού, η Επιτροπή ζήτησε από την SCCS να αξιολογήσει τον πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτει από την παρουσία αλουμινίου στα καλλυντικά, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση από άλλες πηγές, όπως τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής.

Η SCCS εξέδωσε τη γνώμη το 2014 (SCCS / 1525/14) σχετικά με την ασφάλεια του αλουμινίου στα καλλυντικά προϊόντα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι:
“Το αλουμίνιο είναι γνωστό συστηματικό τοξικό σε υψηλές δόσεις.Η SCCS είναι της γνώμης ότι λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων σχετικά με τη διείσδυση στο δέρμα για την εκτίμηση της εσωτερικής δόσης αλουμινίου μετά από καλλυντικές χρήσεις, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση κινδύνου. Συνεπώς, η εσωτερική έκθεση στο αλουμίνιο μετά την εφαρμογή στο δέρμα θα πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση μελέτης έκθεσης σε ανθρώπους υπό συνθήκες χρήσης. “

Τον Οκτώβριο του 2016, η Cosmetics Europe ( Ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών) υπέβαλε στις υπηρεσίες της Επιτροπής ένα νέο φάκελο ασφάλειας για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εξέφρασε η SCCS, ιδίως με τη διεξαγωγή κλινικής μελέτης σχετικά με την απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του αλουμινίου από την δερματκή έκθεση εθελοντών σε αντιπροσωπευτικό αντιιδρωτικό σκεύασμα .

Στην προκαταρκτική γνωμοδότηση που τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση η SCCS καταλήγει στα εξής συμπεράσματα :

Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που παρασχέθηκαν, η SCCS θεωρεί ότι η χρήση αλουμινίου σε  συγκεντρώσεις 6,25% και 10,60% σε αντιιδρωτικά χωρίς ψεκασμό και ψεκασμό αντιιδρωτικών ουσιών, αντίστοιχα, είναι ασφαλής. 
 Η SCCS θεωρεί ότι η χρήση αλουμινίου σε συγκεντρώσεις 2,65% σε οδοντόκρεμα και 0,77% σε κραγιόν καθαυτό είναι ασφαλής.
 Η SCCS θεωρεί ότι η συστημική έκθεση στο αλουμίνιο μέσω καθημερινών εφαρμογών καλλυντικών προϊόντων δεν προσθέτει σημαντικά στο συστημικό φορτίο του αλουμινίου από άλλες πηγές. Η έκθεση στο αλουμίνιο μπορεί επίσης να συμβεί από άλλες πηγές εκτός από τα καλλυντικά προϊόντα, και μια σημαντική τέτοια αύξηση είναι η διατροφή. 
 Αυτή η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη την ημερήσια πρόσληψη αλουμινίου από τη διατροφή. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εκτιμώμενη έκθεση σε αλουμίνιο από συγκεκριμένους τύπους καλλυντικών προϊόντων θεωρείται ανησυχητική, ζητείται από την SCCS να προτείνει ασφαλή συγκέντρωση 8 ορίων για την παρουσία αλουμινίου στα καλλυντικά αυτά προϊόντα ή σε άλλους κινδύνους μέτρα μείωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων είναι η 17ή Φεβρουαρίου 2020 .

Σχετικά θέματα

Πόσο ασφαλή είναι τα αποσμητικά που περιέχουν άλατα του αλουμινίου ;