Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση για το φίλτρο UV HAA299

Αίτηση της βιομηχανίας καλλυντικών προς την SCCS, για αξιολόγηση των νέων δεδομένων για το αντηλιακό φίλτρο HAA299
Το HAA299 είναι ένα καλλυντικό συστατικό που χρησιμοποιείται ως αντηλιακό φίλτρο .
INCIname : «Bis- (Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine» 
(CAS 919803-06-8)

Ως τα τώρα , το συστατικό αυτό δεν ρυθμίζεται στο πλαίσιο του Κανονισμού για τα Καλλυντικά (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Το 2009, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβαν φάκελο από τη βιομηχανία καλλυντικών για να υποστηρίξουν την ασφαλή χρήση του HAA299 σε καλλυντικά προϊόντα

Σε σχετική γνωμοδότηση (SCCS / 1533/14), ορίζεται ότι σε μη μορφή nano και σε συγκέντρωση έως και 10% ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας στα καλλυντικά προϊόντα, δεν ενέχεται κίνδυνος συστημικής τοξικότητας στους ανθρώπου

Ωστόσο η συγκεκριμένη γνωμοδότηση δεν καλύπτει την αξιολόγηση της ασφάλειας του HAA299 που αποτελείται από νανοσωματίδια » ενώ υπογραμμίζει ότι« … δεν ισχύει για έκθεση στην εισπνοή του HAA299, καθώς δεν παρέχονται πληροφορίες για χρόνια τοξικότητα ».

Κατάλογος nano (2019)

Ψηφιακή βιβλιοθήκη /link sharepoint χρηστώνΜε την τρέχουσα υποβολή και την προσκόμιση νέων επιστημονικών ευρημάτων και μελετών , η βιομηχανία καλλυντικών ζητά να αξιολογηθεί η ασφάλεια του HA299 σε μορφή nano

Όροι εντολής
(1) Υπό το φως των παρεχόμενων δεδομένων, θεωρεί h SCCS ασφαλές το HAA299 (nano) όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα έως και μέγιστη συγκέντρωση 10%;
(2) Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη γνωμοδότηση ( 1533/14), θεωρεί η SCCS το HAA299 σε μορφή nano και μη nano , ως ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα έως μέγιστη συγκέντρωση 10%;
(3) Σε περίπτωση που η SCCS διαπιστώσει ότι το HAA299 (nano) δεν είναι ασφαλές, εξακολουθεί να υποστηρίζει τα συμπεράσματα της προηγούμενης γνωμοδότησής της σχετικά με την ασφαλή χρήση της μη νανο-μορφής ;

. Προθεσμία: 9 μήνες
Η SCCS ενέκρινε αυτήν την εντολή στη σύνοδο ολομέλειας του SCCS στις 27-28 Οκτωβρίου 2020.

Σχετικά θέματα :