Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση με δυσκολίες για τα μελάνια του τατουάζ

Η διαδικασία για την διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου για τα μελάνια του τατουάζ και του μόνιμου μακιγιάζ αποδεικνύεται τελικά μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
Την ευθύνη για την διαμόρφωση αυτού του πλαισίου έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ECHA .
Στην πρόταση περιορισμού ουσιών που δημοσιοποίησε ο Echa , αναφέρονται περίπου 4.000 ουσίες, πολλές από τις οποίες υπάγονται στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα ή υπόκεινται σε εναρμονισμένη ταξινόμηση βάσει του κανονισμού CLP.
Και σε κάθε περίπτωση τα περισσότερα καλύπτονται από το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης .
Για την αξιολόγηση αυτών των ουσιών. ο Echa δημιούργησε δύο επιτροπές που έχουν και την ευθύνη της ολοκλήρωσης του δημόσιου διαλόγου.
Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο , η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018 ,ενώ το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί πριν το 2021.

Οι επιτροπές του Echa ωστόσο δεν έχουν ακόμα καταλήξει στην αξιολόγηση των ουσιών
Ανάμεσα στις σημαντικές δυσκολίες που επικαλούνται , είναι αυτές της έλλειψης επιστημονικών μελετών αλλά και της επιμονής του κλάδου των παραγωγών μελανιών, που για σχεδόν κάθε ουσία που προτείνεται να απαγορευτεί ,προβάλλουν το επιχείρημα , πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντικατάστασής τους ..

Επιπλέον , οι επιτροπές δυσκολεύονται στην αξιολόγηση των συστατικών και εξ αιτίας μιας σειράς άλλων παραγόντων όπως :
Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα μελάνια δεν παράγονται ειδικά για τατουάζ. Οι ουσίες αυτές είναι “συχνά χαμηλής καθαρότητας” και ενδέχεται να περιέχουν “μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών”.
-Οι “άγνωστοι κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών με χρωστικές που εγχέονται ως νανοσωματίδια”. αλλά και ή ίδια η ενδοδερμική χορήγηση τους

Οι χρωστικές φθαλοκυανίνης
Ενδεικτικό της δυσκολίας κατάληξης , είναι τα δυο δημοφιλή χρωστικά green 7 και blue 15: 3
Και τα δυο ανήκουν στη οικογένεια των φθαλοκυανίνων .
Η έλλειψη στοιχείων δοκιμών δεν επιτρέπει την τελική αξιολόγηση αυτών των χρωστικών.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική γνωμοδότηση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ,υπάρχει η αποδοχή ότι τα εν λόγω μελάνια έχουν χαμηλή οξεία τοξικότητα και τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων, αλλά τα δεδομένα σχετικά με τη γονιδιοτοξικότητα, την καρκινογένεση και την αναπαραγωγική τοξικότητα είναι “υπερβολικά ανεπαρκή για να καταλήξουν σε αξιόπιστο συμπέρασμα”.
Η “ασυνήθιστη” έκθεση
Ο προτεινόμενος περιορισμός περιπλέκεται από την οδό έκθεσης της εφαρμογής του τατουάζ: Δηλαδή ,την ενδοδερμική ένεση.!
Οι επιτροπές συμφωνούν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία είναι τουλάχιστον τόσο υψηλοί ή και υψηλότεροι, όταν οι ουσίες που περιέχονται σε μελάνια τατουάζ εισάγονται στο δέρμα σε σύγκριση με την επιφανειακή εφαρμογή.
Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να μην ισχύει για προϊόντα που εφαρμόζονται τοπικά ..
Μια άλλη αβεβαιότητα είναι οι άγνωστοι κίνδυνοι για την υγεία από χρωστικά που εγχέονται ως νανοσωματίδια.
Διαφωνίες για την μεταβατική περίοδο
Οι επιτροπές του ECHA θεωρούν ότι μια μεταβατική περίοδος ενός έτους είναι ένα “εύλογο χρονικό διάστημα” που θα δώσει στον κλάδο αρκετό χρόνο για να συμμορφωθεί στο νέο πλαίσιο .
Ωστόσο οι κατασκευαστές των μελανιών θεωρούν πως οι δοκιμές και αναδιατυπώσεις που πρέπει να κάνουν θα διαρκέσουν περισσότερο.

Η δημόσια διαβούλευση για το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2019. Στη συνέχεια, θα δημοσιοποιηθεί η τελική γνώμη …..

Σχετικά θέματα στην Βιβλιοθήκη Μελών…

Θέματα ασφάλειας
Νομικά θέματα
Επιστημονικά ευρήματα

Σύντομα ..
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συνδεθείτε μαζί μας

Η θεωρία του μόνιμου μακιγιάζ online