Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαδώστε τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος…..

Η δύναμη  των μηνυμάτων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και η ικανότητα αξιολόγησής τους 
Μελέτη διαπίστωσε, ότι άτομα με υψηλότερες ικανότητες γραμματισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να αγκαλιάσουν ή να συγκριθούν με ένα “ιδεώδες” μαυρισμένο σώμα , αλλά το αντίθετο ισχύει για όσους έχουν λιγότερες δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα.
Ο όρος Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας   (media literacy capabilities) αναφέρεται σε όλες τις τεχνικές, γνωστικές, κοινωνικές, πολιτικές και δημιουργικές ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται οι πολίτες ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κατανοούν κριτικά αλλά και να αλληλεπιδρούν με τα μέσα ενημέρωσης.

Η έρευνα -που είναι η πρώτη στο είδος σε παγκόσμιο επίπεδο – πραγματοποιήθηκε από το University of South Australia
Στόχος ήταν να ελέγξει την ικανότητα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης να επηρεάσουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το μαύρισμα

Σύμφωνα με τους ερευνητές ,τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης του γραμματισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης για την προστασία από τον ήλιο.

“Η προσθήκη τέτοιων δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, θα βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν καλύτερα τα μηνύματα που λαμβάνουν και θα μειώσει σημαντικά τις ενδεχόμενες αρνητικές συγκρίσεις.”

“Με περισσότερα από 90% των νέων ενηλίκων να χρησιμοποιούν τακτικά τα κοινωνικά μέσα, είναι ένας χώρος που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε στη μάχη για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος”.

Story Source:Journals.sagepub.com - Social Media Society,First Published February 19, 2020
Does Better Media Literacy Protect Against the Desire for Tanned Skin and Propensity for Making Appearance Comparisons?