Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαταραχές του ανθρώπινου δέρματος στις διαστημικές αποστολές

Τι μπορούμε να μάθουμε για τις διαταραχές  του δέρματος  απο την παραμονή μας στο διάστημα 
Με βάση τα ιατρικά αρχεία , φαίνεται ότι οι δερματικές αλλοιώσεις αντιπροσωπεύουν μείζονα ανησυχία για τους αστροναύτες.
Μια πρόσφατη μελέτη  επισημαίνει οτι αυτές οι δερματικές διαταραχές οφείλονται  στις  αλληλεπιδράσεις μεταξύ του διαστημικού περιβάλλοντος,των  συνθηκών του δέρματος, και της δομής   μικροβιώματος .

Κατά τη διάρκεια της διαστημικής πτήσης, μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του δέρματος.
Οι αστροναύτες στο διάστημα και μετά την επιστροφή τους στη γη βιώνουν ερυθηματώδη, καύση, φαγούρα, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Skin Pharmacology and Physiology , οι αστροναύτες ανέφεραν πως τα προβλήματα υγείας του δέρματος μπορεί να οφείλονται σε αλλαγές στο μικροβίωμα και τη δομή του δέρματος,
Επιπλέον, τα κλειστά περιβάλλοντα επηρεάζουν το μικροβιακό οικοσύστημα . Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι αυτή η διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε δερματικές λοιμώξεις ή στην εμφάνιση δερματικών παθήσεων.

Το ανθρώπινο δέρμα είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων για βακτήρια, μύκητες και ιούς τα οποία όχι μόνο δείχνουν μια ισχυρή προτίμηση για την περιοχή του δέρματος, αλλά χρησιμεύουν και ως μικροβιακά δακτυλικά αποτυπώματα που είναι εξαιρετικά μοναδικό για τα άτομα.
Οι συγγραφείς της μελέτες σημειώνουν , ότι ορισμένες αλλαγές μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη «πράσινου» φυσικού περιβάλλοντος, στη συνεχή διήθηση του αέρα και στην αλλοίωση της δομής του δέρματος κατά τη διάρκεια της διαστημικής πτήσης..

Skin Pharmacology and Physiology. Effects of Spaceflight on Human Skin

Derma -Lexikon

Νέο Αφιέρωμα : Μικροβίωμα και δερματικές παθήσεις