Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετίζονται με την ψωρίαση;

Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα ,μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνοσης ασθένειας του θυρεοειδούς.

H μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Ταϊβάν ,όπου επιστήμονες προσπάθησαν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ της ψωρίασης και της ασθένειας του θυρεοειδούς χρησιμοποιώντας την εθνική βάση δεδομένων .

Τα ευρήματά τους έδειξαν, ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αυτοάνοσης ασθένειας του θυρεοειδούς.
Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται εάν οι ασθενείς υποφέρουν επίσης από ψωριασική αρθρίτιδα.

Αν και δεν διασαφηνίζεται η σχέση μεταξύ της ασθένειας του θυρεοειδούς και της ψωρίασης , το αποτελέσματα και αυτής της μελέτης επαναβεβαιώνει την πολυπλοκότητα της συστηματικής φλεγμονής στην ψωρίαση .

Dermatology Times: is thyroid endocrinopathy associated with psoriasis?