Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διατροφική συμπεριφορά και όσφρηση

Μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών μας και της όσφρησης μας ;

Νεοζηλανδοί ερευνητές στο πανεπιστήμιο Otago πιστεύουν πως υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του σωματικού βάρους ενός ατόμου και της ικανότητας του στην οσμή .

Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι ή αίσθηση της όσφρησης τόσο πιο πιθανό είναι το άτομο αυτό να είναι λεπτό ή και αντίστροφα

Η μελέτη -που αν τελικα επιβεβαιωθεί ανοίγει νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής ανασκόπησης / μετα-ανάλυσης.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλες τις σχετικές επιστημονικές εργασίες που αφορούσαν το σχήμα του σώματος και την ικανότητα οσμής, συλλέγοντας πληροφορίες από 1432 άτομα από εμπειρικές και κλινικές παγκόσμιες μελέτες.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους ,ενώ απο τις πέντε αισθήσεις μας η μυρωδιά είναι η λιγότερο κατανοητή, είναι αυτή που μπορεί να επηρεάσει τη διατροφική συμπεριφορά μέσω της ανίχνευσης και της διάκρισης μεταξύ διαφορετικών γεύσεων.
Βρήκαμε ότι η ικανότητα των παχύσαρκων ατόμων να ανιχνεύουν και να διακρίνουν τη μυρωδιά δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο στους λεπτούς ανθρώπους .
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα,  να κάνουν κακές επιλογές διατροφής επειδή θα χρειαστούν άλλες μορφές διέγερσης για να απολαύσουν το φαγητό
”.
Οι Νεοζηλανδοί επιστήμονες ελπίζουν πως ή έρευνά τους θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σχέση μεταξύ της διατροφικής συμπεριφοράς του ανθρώπου και των αισθήσεών του .