Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαφάνεια για τα νανοϋλικά στα Καλλυντικά

Για κακοδιοίκηση εγκαλεί την Κομισιον ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής…
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής με σύσταση που δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου , ζήτησε από την  Επιτροπή να δώσει πρόσβαση σε μη κυβερνητική οργάνωση ,στις κοινοποιήσεις των κατασκευαστών καλλυντικών για τα προϊόντα τους που περιέχουν νανοϋλικά
Το ιστορικό
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να δημοσιεύσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, έναν κατάλογο που θα περιείχε  τις λεπτομέρειες των νανοϋλικών που υπάρχουν στα καλλυντικά προϊόντα. (Kάτι που τελικά το  έπραξε με τρία χρόνια καθυστέρηση ).
Οι εταιρείες καλλυντικών οφείλουν πλέον -βάσει του κανονισμού – να κοινοποιούν στη Επιτροπή τα προϊόντα τους που περιέχουν νανοϋλικά έξη μήνες πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, συνοδευόμενα από τις ακόλουθες πληροφορίες:
-Την ταυτοποίηση του νανοϋλικού συμπεριλαμβανομένης της χημικής ονομασίας του (IUPAC) ·
-Τον προσδιορισμό προδιαγραφών του νανοϋλικού, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των σωματιδίων και των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων·
-Εκτίμηση της ποσότητας του νανοϋλικού περιεχομένου σε καλλυντικά προϊόντα που πρόκειται να τοποθετηθεί στην αγορά ανά έτος·
-Το τοξικολογικό προφίλ του νανοϋλικού·
-Τα δεδομένα ασφάλειας του νανοϋλικού όσον αφορά την κατηγορία του καλλυντικού στο οποίο χρησιμοποιείται·
-Τις συνθήκες έκθεσης που ευλόγως μπορούν να προβλεφθούν·

Το 2016, η μη κυβερνητική οργάνωση ClientEarth ζήτησε την πρόσβαση στις πληροφορίες που διαβίβασαν οι εταιρείες καλλυντικών στην Επιτροπή και στο σχέδιο καταλόγου.
Η Επιτροπή το αρνήθηκε αυτό, με το αιτιολογικό ότι ότι ο κατάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και υπήρχαν μόνο σχέδια εσωτερικών εκδόσεων .
Η ClientEarth προσέφυγε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος στη σύστασή του – που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα -λέει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει πεισθεί από το επιχείρημα της Επιτροπής, ενώ κρίνει πως η συμπεριφορά της δεν ήταν “ούτε φιλική προς τον πολίτη ούτε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού“.

Παρά την δημοσίευση τελικά του καταλόγου , η ClientEarth αναφέρει ότι ο κατάλογος εξακολουθεί να μην επιτρέπει στους ανθρώπους να προσδιορίσουν ποια καλλυντικά περιέχουν δυνητικά επιβλαβή νανοϋλικά ή να αξιολογήσουν την απειλή που ενδέχεται να θέσουν για την ανθρώπινη υγεία.
“Δυστυχώς, ο κατάλογος των νανοϋλικών που δημοσιεύθηκε τελικά από την Επιτροπή είναι άχρηστος για τους καταναλωτές, καθώς δεν εντοπίζει τα προϊόντα που περιέχουν τα νανοϋλικά, κάτι που δεν συμβαδίζει με τον κανονισμό για τα καλλυντικά”.