Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαφήμιση & Δεοντολογία για την βιομηχανία καλλυντικών

Η Ένωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Καλλυντικών -Cosmetics Europe- επικαιροποιεί τον χάρτη καθοδήγησης για τα μέλη της σε σχέση με  πολιτικές  στους τομείς διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Σε δελτίο τύπου της η Cosmetics Europe αναφέρει πως μπήκε στην διαδικασία αναθεώρησης του χάρτη ,για να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προκλήσεις του σημερινού εξαιρετικά ψηφιοποιημένου κόσμου, στο πλαίσιο της ταχύτατης εξέλιξης των τεχνολογιών και της ταχείας ανάπτυξης νέων μορφών ψηφιακών διαφημιστικών πρακτικών και πρακτικών επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Το έγγραφο καθοδήγησης συμπληρώνει το υπάρχον ήδη ευρωπαϊκό πλαίσιο και συνεχίζει να θέτει τον κοινό λόγο για υπεύθυνες επικοινωνίες διαφήμισης και μάρκετινγκ που σέβονται τον άνθρωπο, την εικόνα του σώματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλη την Ευρώπη, μέσω όλων των μέσων (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, Διαδίκτυο)

“ Χάρη στον ενημερωμένο Χάρτη και τις κατευθυντήριες αρχές για τις υπεύθυνες επικοινωνίες μάρκετινγκ, είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη τους μέσω της προώθησης υπεύθυνης διαφήμισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ ».

Κέντρο Γνώσης /Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλλυντικά 

Κοινά κριτήρια ισχυρισμών για τις ιδιότητες των καλλυντικών

Ο Χάρτης περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την υπεύθυνη διαφήμιση και επικοινωνία μάρκετινγκ προς ευάλωτους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφήμιση μέσω πλατφορμών κοινωνικών μέσων, εφαρμογών smartphone και παιχνιδιών.

Ένας άλλος βασικός τομέας που αναφέρεται στον Χάρτη, είναι η ευθύνη για την προώθηση των περιβαλλοντικών οφελών των προϊόντων. Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ πρέπει να διαμορφώνονται έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Χάρτης δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε μια σειρά από πτυχές που αφορούν τη γενική παρουσίαση ενός προϊόντος (π.χ. οπτικά, χρώματα), τη χρήση εικόνων, συμβόλων και λογότυπων, καθώς και την ακρίβεια, τη συνάφεια, τη σαφήνεια και την τεκμηρίωση του περιβάλλοντος αξιώσεις.

Cosmetics Europe:
Charter and Guiding Principles on Responsible Advertising and Marketing Communications

Σχετικά θέματα :