Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διεισδύουν τα νανοϋλικά στο δέρμα;

Επισκόπηση μελετών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Απορροφούνται σπάνια σε υγιές δέρμα ,ενώ σε προβληματικό ο κίνδυνος είναι μεγάλος

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που κατέληξε το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νανοϋλικά (EUON)

Το δέρμα θεωρείται μια πιθανή πύλη εισόδου νανοϋλικών στο σώμα.
Αυτό ήδη έχει τεκμηριωθεί απο την Δανική Επιτροπή Περιβάλλοντος EPA, απο το το 2013.

Οι στόχοι της τρέχουσας μελέτης ήταν να πραγματοποιήσει μια βιβλιογραφική αναζήτηση για νεότερες ‘έρευνες που επικεντρώνονται στη δερματική απορρόφηση.
Για το σκοπό αυτό , το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νανοϋλικά (EUON), ανέθεσε μια μελέτη που να αναλύει την υπάρχουσα έρευνα σχετικά με το εάν τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα καλλυντικά και στους χώρους εργασίας απορροφώνται μέσω του δέρματος.

Η μελέτη κάλυψε πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν εντός των σωμάτων ζωντανών οργανισμών (in vivo) και ex vivo μελέτες. Εξετάζει παράγοντες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία δοκιμών που μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση μέσω του δέρματος, για παράδειγμα: συνθήκες έκθεσης, πειραματικές ρυθμίσεις, βελτιωτικά διαπερατότητας και μέθοδοι. Αναλύθηκαν επίσης οι επιπτώσεις των χαρακτηριστικών των νανοϋλικών στην απορρόφηση του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των σωματιδίων και του επιφανειακού φορτίου.

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι τα νανοϋλικά που είναι ειδικά επικαλυμμένα και μη θετικά φορτισμένα – σπάνια απορροφούνται μέσω ανέπαφου (υγιούς )δέρματος.

Η κύρια εξαίρεση ήταν το ασήμι, το οποίο βρέθηκε ότι είναι πιθανό να διεισδύσει εν μέρει σε ιοντική μορφή.

Μερικά από τα ευρήματα δείχνουν επίσης , ότι η απορρόφηση μέσω ενός προβληματικού δέρματος είναι υψηλότερη από ότι μέσω ενός υγιούς δέρματος.

A critical review of the factors determining dermal absorption of nanomaterials and available tools for the assessment of dermal absorption
Reference: Framework contract
ECHA/2015/50 Lot 1
Specific contract no 15 – ECHA/2019/152

Σχετικά θέματα :