Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δραστικά συστατικά για την αναζωογόνηση του δέρματος

Αναζωογόνηση του δέρματος με χρήση καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες και ματρικίνες: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Οι αυξητικοί παράγοντες και οι κυτοκίνες περιλαμβάνονται σε πολλά καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για την αναζωογόνηση του δέρματος λόγω της ικανότητάς τους να προάγουν τη σύνθεση κολλαγόνου. 
Οι ματρικίνες και τα πεπτίδια που μοιάζουν με ματρικίνη προσφέρουν το πλεονέκτημα των δραστηριοτήτων που μοιάζουν με αυξητικούς παράγοντες αλλά καλύτερη διείσδυση στο δέρμα λόγω του πολύ μικρότερου μοριακού τους μεγέθους.

Τοπική εφαρμογή αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών για την αναζωογόνηση του δέρματος

Οι αυξητικοί παράγοντες και οι κυτοκίνες έχουν μελετηθεί εκτενώς στην επούλωση δερματικών πληγών.
Αν και αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι τοπικοί αυξητικοί παράγοντες και οι κυτοκίνες έχουν κλινικά αποδειχθεί ότι προάγουν την αναζωογόνηση του δέρματος, το μεγάλο μοριακό τους μέγεθος (γενικά >15.000 Da) περιορίζει την ικανότητά τους να διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα.
Μια πιθανή οδός εισόδου για μεγαλύτερα μόρια όπως αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες είναι μέσω των τριχοθυλακίων, των ιδρωτοποιών αδένων ή μετά σχετικές συνεδρίες πχ από microneedling ή επαναφορά με λέιζερ.
Επιπλέον, μπορεί να είναι δυνατό να βελτιωθεί η διείσδυση αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών με χημική τροποποίηση με λιπόφιλα μόρια.

Καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν ματρικίνες και πεπτίδια που μοιάζουν με ματρικίνη για αναζωογόνηση του δέρματος

Οι ματρικίνες είναι ευρέως διαδεδομένες και, όπως οι αυξητικοί παράγοντες, φαίνεται να έχουν ποικίλες δραστηριότητες.
Δεδομένου του μικρού μοριακού τους μεγέθους, οι ματρικίνες προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης διείσδυσης στο δέρμα από τους παραδοσιακούς αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες.
Πεπτίδια που μοιάζουν με τη ματρικίνη περιλαμβάνονται πλέον σε αρκετές εμπορικά διαθέσιμες καλλυντικές συνθέσεις, αν και η επίδραση μεμονωμένων προϊόντων έχει σπάνια αναφερθεί στην βιβλιογραφία .

Συμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης , τα αποτελέσματα in vitro και κλινικών μελετών υποδεικνύουν ότι καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, ματρικίνες ή πεπτίδια που μοιάζουν με ματρικίνη μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή κολλαγόνου και να προάγουν ετσι την αναζωογόνηση του δέρματος.
Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι ματρικίνες και τα πεπτίδια που μοιάζουν με ματρικίνη προσφέρουν την υπόσχεση δραστηριοτήτων που μοιάζουν με αυξητικό παράγοντα με βελτιωμένη διείσδυση στο δέρμα.
Ωστόσο, τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω σε καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες δοκιμές για να μπορέσουν να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα σχετικά με τις κλινικές επιδράσεις και τους μηχανισμούς δράσης τους.

ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles
Skin rejuvenation using cosmetic products containing growth factors, cytokines, and matrikines: a review of the literature

Πρότυπα Αισθητικών Εφαρμογών

Συστατικά μεσοθεραπείας