Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

“Δυνητικά” επικίνδυνα χημικά νυχιών

Το Τμήμα Ελέγχου Τοξικών Ουσιών της Καλιφόρνια (DTSC), πρότεινε να χαρακτηριστούν τα προϊόντα για τα νύχια που περιέχουν μονομερές μεθακρυλικό μεθυλεστέρα (MMA) ως προϊόντα προτεραιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος για ασφαλέστερα καταναλωτικά προϊόντα (SCP).
Παράλληλα το DTSC δημοσίευσε ένα έγγραφο που καθορίζει τη διαδικασία για μηδενισμό του MMA στα προϊόντα νυχιών .

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ουσία – ένα μονομερές που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ακρυλικών επιχρισμάτων νυχιών , συμπεριλαμβανομένων βερνικιών και ζελέ – παρουσιάζει πολλά χαρακτηριστικά κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής τοξικότητας από εισπνοή ατμών καθώς και δερματικών επιδράσεων όπως ερεθισμό, βλάβη των νυχιών, πόνος.

Το DTSC επίσης επισημάνει την ανησυχία του για ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από τους μεταβολίτες της ουσίας, όπως η φορμαλδεΰδη και η μεθανόλη, η τελευταία από τις οποίες κατατάσσεται ως τοξική για την αναπαραγωγή .
Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε το DTSC αναφέρει μεταξύ άλλων:

Από το 1970, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαγόρευσε την κυκλοφορία προϊόντων για τα νύχια που περιέχουν 100% ΜΜΑ ενώ ι το 2015 το Συμβούλιο της Κοσμετολογίας της Καλιφόρνιας (BBC) απαγόρευσε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν ΜΜΑ σε οποιαδήποτε συγκέντρωση για χρήση σε σαλονια νυχιών και κομμωτήρια
Παρ ‘όλα αυτά, η έκθεση σε MMA συνεχίζεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σαλόνια που χρησιμοποιούν προϊόντα που περιέχουν ΜΜΑ παρά την απαγόρευση της Καλιφόρνια , ή οι πελάτες που φέρνουν βερνίκια που έχουν αγοράσει από άλλες Πολιτείες ή το εξωτερικό.

Βάσει αυτών των παραγόντων, το DTSC έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα που περιέχουν ΜΜΑ μπορεί να συμβάλλουν σε σημαντικές και ευρέως διαδεδομένες δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους στη βιομηχανία νυχιών, στις γυναίκες, στα βρέφη, στα παιδιά και στις κοινότητες περιβαλλοντικής δικαιοσύνης · συνεπώς, το DTSC προτείνει να αναγνωριστούν τα προϊόντα για τα νύχια που περιέχουν ΜΜΑ προϊόντα προτεραιότητας για την εξέταση ασφάλειας των πολιτών. “

DTSC- Department of Toxic Substances Control